Hemliga miljoner till fas 3-projekt

Antalet personer i hårt kritiserade fas 3 fortsätter att öka i Uppsala. I fjol betalade staten ut 23 miljoner kronor till privata fas 3-projekt i Uppsala län. Men vilka som får pengarna är hemligstämplat.

25 september 2012 11:01

Personer som varit arbetslösa länge kan hamna i arbetsmarknadsåtgärden fas 3.
Det innebär att deltagarna ges någon form av sysselsättning men den får inte konkurrera med lönearbete.
Fas 3 har fått mycket kritik och beskrivits som ett slags förvaringsplats för arbetslösa. Ersättningen är låg, många får bara några tusenlappar i månaden från staten, andra lever på socialbidrag.

Regeringen har försvarat fas 3 med att långtidsarbetslösa får gemenskap och något att göra, samt att projekten kan ge deltagarna nya meriter och referenser vilket kan leda till jobb.
Fas 3 sysselsätter nu fler personer än Sveriges största företag, runt 31 100 personer, vilket innebär en ökning med 54 procent på två år.

I Uppsala län har ökningen varit 30 procent de senaste två åren men det rör sig om små tal, bara knappt 600 personer i länet befinner sig i fas 3.
Uppsala län har den lägsta andelen fas 3-are i landet, bara 0,3 procent av den vuxna befolkningen. En förklaring är den låga arbetslösheten i länet.
Företag, föreningar och andra arbetsgivare som startar ett fas 3-projekt får cirka 5 000 kronor per månad för varje deltagare man tar emot. Däremot behöver inte arbetsgivaren betala någon lön till deltagarna.

I fjol betalade staten ut 23 miljoner kronor till privata fas 3- arbetsgivare i Uppsala län.
I landet som helhet handlade det om 852 miljoner kronor.
I debatten har arbetsgivare kritiserats för att sko sig på fas 3-projekt men hur pengarna används går inte för utomstående att kontrollera.

UNT har bett att få veta namnen på länets privata fas 3-arbetsgivare men inte ens de uppgifterna lämnas ut av Arbetsförmedlingen. Vi får bara veta att det finns 118 stycken.
–  De som anordnar fas 3-projekt kan lida ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs, hävdar Lena Igelström, chef för Arbetsförmedlingens statistikenhet.

Nils Funcke, en av landets ledande tryckfrihetsexperter, reagerar starkt.
–  Det är horribelt, jag kan inte se vilken skada som skulle uppstå om uppgifterna lämnades ut, säger han.
Att sekretessen är så här sträng när det gäller vart allmänna medel går är mycket ovanligt.
–  De enda liknande fall jag kan komma på är till exempel vilka företag försvarsmakten anlitar och motsvarande, säger Nils Funcke.

Arbetsförmedlingen har gjort rätt som inte lämnat ut uppgifter om namn på privata fas 3-arbetsgivare, skriver kammarrätten i en dom.
Uppgifterna ska enligt domstolen lyda under sekretess.

 

 

 

 

Fakta

Fas 3 är en del av jobb- och utvecklingsgarantin som infördes 2007 och ska vara ett stöd för långtidsarbetslösa. I fas 1 och 2 finns insatser som coachning, arbetspraktik och jobbsökande.

Efter 450 arbetslöshetsdagar överförs deltagarna till fas 3. I fas 3 erbjuds arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som ska vara kvalitetshöjande. Fas 3 har nyligen döpts om till sysselsättningsfasen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters