HBT-tandvårdssatsning fortsätter

Nu har sex av Folktandvårdens kliniker utbildats i hbt-frågor hittills i år. Till hösten fortsätter HBT-certifieringen i Uppsala län.

11 augusti 2010 11:05

 – Det har gått bra och fungerar som en igångsättare för diskussioner, säger Eva Ljung, tandvårdsdirektör vid Folktandvården.

I februari i år berättade UNT att Folktandvården som första tandvårdsgivare i landet skulle hbt-certifieras av RFSL. Nyheten engagerade UNT: s läsare i en debatt på unt.se. Men hur gick det sedan?
Då sa Eva Ljung, tandvårdsdirektör på Folktandvården i Uppsala län, att det i grunden handlar om alla människors lika värde och att mycket kunskap kommer genom detta. HBTär en förkortning för homo-, bisexuella och transpersoner och certifieringen kan ses som ett kvitto på tandvårdsklinikernas kompetens att bemöta personer ur ett HBT-perspektiv.
Nu säger Eva Ljung att hon är nöjd med resultatet hittills. Först ut att utbildas var kanslipersonalen vid Folktandvården i våras.
– Det har gått bra. Det är en tredjedel av klinikerna som utbildas, fyra stycken per halvår. När vi startade tyckte några att det är bra, andra inte. Nu tycker de flesta att det är bra och leder till diskussioner bland personalen på klinikerna.

Christian Antoni Møllerop, vice förbundsordförande vid RFSL, betonar vikten av HBT-certifieringen, till exempel inom den offentliga sektorn.
–  Det kan handla om bemötandet i en vårdsituation, att det är viktigt att inte ta för givet att en person lever med en person av motsatt kön. Det är också viktigt att man som anställd vet hur man ska ställa frågor. Det är en mänsklig rättighet att alla kan ta del av hälsovården som erbjuds medborgarna.
Bakgrunden till förslaget om att HBT-certifiera tandvårdsklinikerna kommer från lagen om antidiskriminering som antogs 2009. Den innebär i korthet att man inte får diskriminera någon på grund av vare sig kön, könsuttryck eller sexuell läggning.
– De mindre klinikerna kan slås ihop så det blir 25 personer vid varje utbildningstillfälle. Det fungerar som en utbildning i vilken fråga som helst, säger Eva Ljung.

Målet är att 550 personer ska genomgå utbildningen och till 2012 ska alla kliniker inom Folktandvården i Uppsala län vara hbt-certifierade.
Nu diskuteras också andra normer och värderingar på arbetsplatsen.
–  Det har fungerat som en igångsättare för fler diskussioner, säger Eva Ljung.
Några av de sex tandvårdsklinikerna som hittills har dragit igång utbildningen och som inväntar HBT-certifiering är Knivsta, Almunge och Bålsta. Till hösten fortsätter utbildningen av fler kliniker som står på tur, bland annat i Luthagen, Heby och Tierp. 

FAKTA

HBT-certifiering kan ses som ett kvitto på att en organisation arbetar strategiskt med syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för sina anställda, samt ett respektfullt bemötande av patienter, utifrån ett HBT-perspektiv.
Källa: RFSL

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Libert