Hartwig vigde par utan tillstånd

Ett 30-tal par som gift sig borgerligt efter nyår är i verkligheten ogifta. Uppsalapolitikern Lena Hartwig som genomfört vigslarna hade nämligen förlorat sin rätt att utföra ceremonin.

7 maj 2012 15:22

Lena Hartwigs förordnande som borgerlig vigselförrättare upphörde vid årsskiftet. Hon hann viga ett 30-tal par innan hon själv upptäckte misstaget, vilket hon då meddelade länsstyrelsen, den myndighet som utser borgerliga vigselförrättare.

I juridisk mening är paren ogifta. Det innebär bland annat att de inte har rätt att ärva varandra och att de inte har försörjningsplikt gentemot varandra.
–  Paren kan nu antingen gifta om sig eller begära hos regeringen att vigslarna godkänns, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

Enligt Maria Näver vid länsstyrelsen har en vigselförrättare ansvar att känna till när förordnandet går ut. Lena Hartwig har tidigare arbetat som socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala.

Lena Hartwig uppger att det är Uppsala kommun som har gjort en miss.
- Det är kommunen som ska skicka in ansökan till länsstyrelsen och jag i min tur har trott att kommunen har gjort det. Alltså har jag handlat i god tro och vigt dem utan att förvissa mig om att kommunen faktiskt har gjort sin del, säger hon.
Hon uppger vidare att kommunen nu har tagit ett beslut om att skicka in en ansökan så att hon kan förordnas retroaktivt som vigselförrättare från 1 januari.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!