Här vill man rita om seminarieplanerna

Stoppa all exploatering av seminarieområdet. Det var budskapet då Miljöpartiets Niclas Malmberg bjöd in till protestmöte mot byggnadsnämndens planer på tisdagskvällen.

15 september 2009 21:59
- Det har byggts tillräckligt med lägenheter i Luthagen på senare tid. Nu får det vara bra.
Med de bestämda orden vandrar Maj-Britt Karlsson in till ett av Lärarhögskolans gamla klassrum. Tillsammans med ett 30-tal andra, de flesta boende i området, har hon kommit för att diskutera byggnadsnämndens exploateringsplaner i området.
- Jag tror inte att någon som bor här runtomkring ställer sig positiv till att det byggs ytterligare lägenheter i området. Vi behöver de grönområden som fortfarande finns kvar. Dessutom är det redan svårt att få parkeringsplats i området, vart ska alla bilar ta vägen? säger hon.

På tisdagen gick Centerpartiet emot de övriga partierna i alliansen och föreslog att man minskar antalet nya lägenheter i området från 250 till 50.
Niclas Malmberg (MP) vill dock inte se några lägenhetsbyggen över huvudtaget runt Seminariet. Han hänvisar bland annat till forskning som visar ett tydligt samband mellan god hälsa och närhet till bostadsnära områden.
- Förra veckan beslutade kommunstyrelsen att avbryta planerna på att exploatera Marielundsområdet. Nu hoppas vi att en stark välartikulerad opinion också ska kunna stoppa detta projekt.

Vad säger du om uttrycket bygg gärna, men inte här?
- Att boende i olika områden protesterar mot att deras parker byggs bort är mer regel än undantag i Uppsala. Protesterna viftas ofta bort med förklaringen att det handlar om små, vältaliga, grupper som inte ska få stoppa vad en majoritet vill se. I stället borde man vända på det och inse att när protesterna ständigt återkommer, är det ett tecken på att Uppsalaborna faktiskt vill ha kvar sina grönområden.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!