Grävskopan satte tänderna i BUP-huset

På måndagen satte grävskopan tänderna i den gamla barn- och ungdomspsykiatrikliniken på Akademiska sjukhusets område.

24 februari 2014 11:49

Försiktigt lirkade grävmaskinisten Dennis Wedén bort det gula teglet från fasaden på den drygt 50-åriga byggnaden. Teglet, tillverkat vid Bergsbrunna tegelbruk i södra Uppsala, lades sedan i stora påsar. 250 kvadratmeter av det ska återanvändas som konstnärlig utsmyckning i entrén på den nya byggnaden som kommer att stå klar om ett par år.

– Varje sten ska sedan tas om hand och putsas och rengöras, säger Jan-Erik Dennermalm som är projektledare för rivningsarbetet och även samordnare för de olika ombyggnadsprojekten vid Akademiska sjukhuset.

Det innebär att drygt 22 000 tegelstenar ska rengöras innan de kommer att bilda en ny vägg i entrén till det nya huset.
– Över huvud taget kommer det mesta av byggnaden att rivas försiktigt för att materialet ska kunna sorteras och skickas iväg för återvinning, säger projektledaren Jan-Erik Dennermalm.

Under några veckor innan den yttre rivningen har insidan monterats ned.

En månad beräknas rivningen ta och sedan ska marken schaktas ur, man ska bland annat ner 20 meter i jorden. Lastbilar kommer att åka i skytteltrafik till byggplatsen. 150 000 kubikmeter massor ska bort vilket motsvarar 10 000 lass med så kallade semitrailers. För att få all betong på plats behövs 3 500 betongbilar, cirka 1 000 av dem kommer med strålningssäker järnmalmsbetong.

Framtidens Akademiska

Under sju år fram till 2020 byggs halva Akademiska sjukhuset om.
100 000 kvadratmeter byggs om och 58 000 kvadratmeter är nybyggnad.
Total kostnad 6,2 miljarder kronor för samtliga projekt som med ett gemensamt namn kallas framtidens Akademiska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!