Gratis UL-kort ska fylla bussar

Var tredje anställd på Akademiska sjukhuset tar bilen till jobbet. I höst ska de få ett månadskort på UL om de i stället åker kollektivt. I samma kampanj ska alla nyinflyttade i Uppsala få åka fritt i 15 dagar.

10 september 2011 08:27

Trots bristen på parkeringsplatser väljer en av tre anställda på Akademiska sjukhuset att åka bil till sitt arbete. Det är det vanligaste sättet att resa till jobbet bland sjukhusets personal. I höst ska UL, Upplands lokaltrafik, försöka locka fler att ta kollektivtrafiken i stället. Erbjudandet är att få ett månadskort för zon 1 i en månad.
Det kan röra sig om något hundratal anställda som kan ingå i försöket, tror Karin Edenius, projektledare på UL.
– Vi har inte ett obegränsat antal, men hoppas kunna ta med alla som uppfyller kriterierna. Förhoppningen är att de ska byta resvanor.
Deltagarna ska få fylla i enkäter under försöket, och skriva resedagbok. I en uppföljning ska UL räkna ut om försöket har lett till minskat koldioxidutsläpp. Förutom Akademiska ska bilåkande anställda på företag i Uppsala Science Park bjudas in att delta.
Senare i höst ska även alla nyinflyttade i Uppsala kommun erbjudas att resa gratis med UL, men då i 15 dagar.
– Det är en prova på-kampanj. Erbjudandet kommer att finnas med i välkomstpaketet som alla nyinflyttade får, säger Karin Edenius.
Projektet bekostas med pengar bland annat från Naturvårdsverket. 

FAKTA

Flest tar bilen till sjukhuset
Så här tar sig anställda på Akademiska sjukhuset till jobbet:
Bil 34 procent
Cykel 30 procent
Buss 19 procent
Går 7 procent
Samåker 5 procent
Tåg 5 procent

Källa: Uppsala läns landsting, resvaneundersökning 2009

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!