Goda betyg till psykiatrin

Psykiatrin i Uppsala län får delvis ganska goda betyg i en ny enkät där patienterna tillfrågats om hur vården fungerar.

30 september 2010 14:58

När det gäller bemötande får den öppna psykiatriska vården betyget 87 av 100 möjliga. Den slutna vården får något lägre, 72 poäng. För tillgänglighet får den öppna vården 61 poäng och den slutna 55. När patienterna betygsätter hur den psykiatriskak vården tillgodosett deras behov får den öppna vården 76 poäng och den slutna 61. Som helhet ger patienterna landstingets psykiatri 87 av 100 möjliga poäng.

Undersökningen har genomförts i 19 landsting i Sverige, med syfte att ta reda på hur patienterna upplever kvaliteten inom vården.

I Uppsala län har 2 744 enkäter skickats ut till patienter vid 40 enheter. Svarsfrekvensen var 45 procent.
– Det är tyvärr fortfarande lite för lågt för att man ska kunna dra säkra slutsatser. Men undersökningen är ändå viktig som ett verktyg i den fortsatta verksamhetsutvecklingen, säger Niklas Rommel, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!