Fyra visioner för universitetet

Alla fyra kandidater till rektorsposten vid Uppsala universitet har nu frågats ut inför hörandeförsamlingen. Bland annat fick de då möjlighet att presentera sina visioner för Uppsala universitet. Nu delar rektorskandidaterna med sig av dessa visioner även för UNT.

29 september 2011 21:44

 

Hur ser du på framtiden för Uppsala Universitet?

"Jag vill verkligen betona att Uppsala universitet redan är ett utmärkt universitet, men även om man är bra kan man inte bara sitta stilla utan det gäller att utvecklas. En utmaning är att hitta en bra balans mellan utbildningen och forskningen. Uppsala universitet är ett mycket framgångsrikt forskningstungt universitet men vi måste lägga lika mycket vikt vid utbildningsfrågor så att inte de hamnar i skymundan, exempelvis genom att satsa på rekrytering och meritering av lärare.
Jag ser också gärna att Uppsala universitet ökar sin synlighet och samverkan både nationellt och internationellt, att universitetet helt enkelt öppnar upp sig mer mot omvärlden."

Eva Åkesson, f 1961. Professor i kemisk fysik, Lunds universitet. Prorektor vid Lunds universitet

 

"Det övergripande målet är att Uppsala universitet skall vara ett av de främsta universiteten i världen. Universitet har flera olika uppgifter, framför allt att bedriva forskning av högsta kvalitet och att erbjuda utbildning av främsta klass som kommer studenter och samhället till nytta. Studenterna vid Uppsala universitet har bland den högsta anställningsbarheten i landet, men det är väldigt viktigt att studenterna inte bara får jobb utan att det också rör sig om intressanta jobb. Positioner som innebär att de kan starta egna karriärer och verksamheter som påverkar samhällets utveckling. Vi ska förmedla utbildningar som gör att studenterna är intresserade och engagerade under hela sin tid vid universitet."

Håkan Billig, f 1955. Professor i cellulärt åldrande och apoptos, Göteborgs universitet.

 

"Uppsala universitet är redan ett väl fungerande universitet i dag, så vi har utmärkta förutsättningar för att ta nästa steg. Det innebär dels att vi ska betona utbildningens kvalitet ännu mer så att vi kan erbjuda landets bästa grundutbildningar. Vi måste även värna om grundforskningen. De unga forskarna är en nyckelgrupp som ska förnya forskningen. Därför måste vi erbjuda dem en kreativ miljö och goda förutsättningar så att de lockas hit. Vi ska ha öppna miljöer där ingen får diskrimineras och vi ska verka för ökad internationell rekrytering och finansiering, det ger kvalitet. Alla beslut om utbildning och forskning som vi fattar ska grundas utifrån vetenskapliga diskussioner."

Kerstin Sahlin, f 1954. Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, Uppsala universitet. Prorektor vid Uppsala universitet

 

"I stort handlar det om att fortsätta bygga på styrkorna och traditionerna som Uppsala universitet redan har, för att lyckas med det tror jag att universitetet behöver mer resurser. Sen är det viktigt att se till att Uppsala universitet är jämställt och mångkulturellt, samt att universitetet erbjuder kreativa och intressant miljöer. Vi ska vara kulturbärare och förmedlare av kunskap och bildning. Och därför tror jag att det är viktigt att Uppsala universitet syns i samhället genom att delta i samhällsdebatten. Det ser jag dels ske genom enskilda medarbetare men sen ser jag också att jag själv deltar genom att tala om verksamheten och vikten av kunskap, bildning och forskning."

Uli Hacksell, f 1950, Professor i organisk kemi. Chief executive officer, ACADIA Pharmaceuticals, San Diego, CA, USA.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Berättat för Martina Lindvall