Fulleröplanerna återremitterade

Det blev inget beslut om ny handelsplats och temapark i storformat söder om Storvreta, när kommunfullmäktige behandlade ärendet på måndagen.

26 mars 2012 22:20

Motståndarna till förslaget enades kring kravet på minoritetsåterremiss och ärendet ska nu förberedas ytterligare innan det återkommer till fullmäktige.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Storvreta innehåller dessutom cirka 1 600 nya bostäder, nytt läge för tågstationen, nya arbetsplatser och ny trafikplats på E 4 för att klara den väntade trafikökningen till temaparken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist