Frukt skydd mot pulsåderbråck

Att äta minst ett par frukter om dagen minskar risken för bråck på stora kroppspulsådern.

11 september 2013 06:12

Kvinnor och män som dagligen äter minst ett par frukter utvecklar mindre ofta bråck på stora kroppspulsådern i buken jämfört med mindre flitiga fruktätare. I synnerhet verkar regelbunden fruktkonsumtion minska risken för att drabbas av livshotande brustet pulsåderbråck i buken.

Det visar en studie bland drygt 80 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Mellansverige, som publiceras i den välrenommerade facktidskriften Circulation.
- Våra resultat talar för att en skyddande effekt mot pulsåderbråck i buken är ytterligare en hälsovinst av en kosthållning med mycket frukt, säger professor Martin Björck vid Akademiska sjukhusets kirurgiska klinik.

I slutet av 1990-talet besvarade deltagarna en omfattande hälsoenkät med ett stort antal frågor om deras mat- och dryckesvanor. Under de i genomsnitt 13 år som de har följts sedan dess vårdades 1086 av dem på sjukhus för pulsåderbråck i buken. 222 av dem upptäcktes först efter det att blodkärlsväggen hade brustit och orsakat en livshotande blödning.

När forskarna närmare granskade vilka som hade drabbats upptäckte de att bråck på stora kroppspulsådern var betydligt vanligare bland den femtedel av deltagarna som bara åt litet eller ingen frukt alls minst jämfört med den femtedel av deltagarna som åt mest frukt.

I siffror innebär det att risken för pulsåderbråck i buken var 25 procent lägre bland dem som brukade äta mer än två frukter per dag jämfört med bland dem som åt mindre än en frukt per dag. Risken för livshotande sprucket pulsåderbråck var hela 43 procent lägre för fruktätarna.
- Däremot fann vi till vår förvåning att risken för pulsåderbråck i buken inte skilde sig mellan dem som åt litet och dem som åt mycket grönsaker, säger Martin Björck.

Den i särklass viktigaste kända förebyggbara riskfaktorn för pulsåderbråck i buken är rökning.
- Sambandet mellan hög fruktkonsumtion och minskad risk för pulsåderbråck i buken kan dock inte förklaras av att rökarna har osundare matvanor med ett mindre inslag av frukt än icke rökarna, säger Martin Björck.

Men varför skulle en hög konsumtion av frukt minska risken för pulsåderbråck i buken?
- Den frågan kan en studie som vår inte säkert besvara, men en av flera tänkbara förklaringar är att frukt innehåller mycket så kallade antioxidanter som bland annat kan motverka inflammation i blodkärlsväggen, säger Martin Björck.

Studien har genomförts i samarbete med bland annat doktoranden Otto Stackelberg och professor Alicja Wolk vid Karolinska institutet.

FAKTA

Aortaaneurysm är en utbuktning på stora kroppspulsådern till följd av att kärlväggen har försvagats. Årligen dör cirka 800 personer i Sverige till följd av en blödning orsakad av brustet pulsåderbråck i buken.

Pulsåderbråck i buken drabbar företrädesvis äldre personer och är mycket vanligare bland män än bland kvinnor. I Mellansverige beräknas drygt två procent av 65-åriga män och 0,5 procent av 70-åriga kvinnor ha pulsåderbråck i buken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!