Fortsatt strid om hemundervisning

Kampen går vidare för de två föräldrapar i Uppsala som vill få rätt att bedriva hemundervisning för sina barn. Igår lämnade ett av paren in ett överklagande till kammarrätten.

22 februari 2011 13:02

I januari i år gav förvaltningsrätten Uppsala kommun rätt i tvisten med de två familjer som vill bedriva hemundervisning. Beslutet innebär att barnen ska gå i skolan och att föräldrarna får böta så länge de håller barnen hemma.

Lisa och Per Angerstig vill hemundervisa sin 13-årige son. Parets tre andra barn går i skolan. Motiveringen till varför de inte får hemundervisa sonen är samma som i tidigare instanser. Rätten tyckte inte att det är visat att föräldrarna har tillräckliga ämneskunskaper för att undervisa i årskurs sex och betydelsen av den sociala träning barn får i skolan. Tills att sonen skulle börja fyran fick föräldrarna tillstånd för hemundervisning. I fyran gick sonen i skola. När föräldrarna på nytt ansökte om hemundervisning inför femte klass sa Barn- och Ungdomsnämnden nej.

Lisa Angerstig är uppvuxen i USA där hemundervisning är vanligt. Hon tycker inte att domen håller. Hon förstår inte vad som får rätten att tveka om hennes kapacitet. När sonen gick i skolan i fyran var han lika bra eller bättre än de andra eleverna i alla ämnen enligt ett intyg från rektorn på skolan. Utifrån material från Skolverket har Lisa Angerstig på egen hand ordnat individuella utvecklingsplaner i alla ämnen.
– Jag är högutbildad. Hur är jag inte kvalificerad? Nämnden och rätten motiverar inte det.

Argumentet om social träning har hon också svårt att förstå. För på fritiden spelar sonen både hockey och innebandy och har enligt henne ofta kompisar hemma. Paret Angerstig har på olika sätt försökt visa att de klarar av hemundervisning. Men de upplever inte att tjänstemän och politiker har velat lyssna på dem. Endast vid ett tillfälle hösten 2009 har de fått träffa Barn- och Ungdomsnämnden. Ingen, säger hon, har heller pratat med sonen. Hon uppfattar att det verkliga skälet till domslutet handlar om synen på hemundervisning i Sverige, inte om hennes ämneskunskaper eller sonens sociala förmåga.
– Jag är förvånad över att vi inte får tillstånd till hemundervisning här i Sverige, att individer inte får välja själva, säger Lisa Angerstig.

På måndagen lämnade paret Angerstig in ett överklagande till kammarrätten. Men det är osäkert om domstolen kommer behandla ärendet.
– Vi kommer att fortsätta att undervisa hemma. Det finns inte någon bötessumma som kan få mig att ändra uppfattning.

Fakta

Barn i Sverige har skolplikt, en plikt som motsvaras av elevernas rätt att få undervisning inom det offentliga skolväsendet. Skollagen medger att barn kan fullgöra skolplikten på andra sätt, om det betraktas som ett fullgott alternativ. Medgivande lämnas för upp till ett år i taget. Skäl som motiverar att barn får utbildning utanför den ordinarie skolan kan till exempel vara ett särskilt vårdbehov, mobbing och trakasserier eller är bosatt i glesbygd. I Sverige undervisas ungefär 100 barn i hemmet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!