Forntida strandtomt i Valsätra

Förr i tiden kunde man skaffa sig en strandtomt i Valsätra. Vid veckans offentliga visning av utgrävningarna på Malma fick ett par hundra Valsätrabor se att bronsålderns sandstrand finns kvar under leran.

29 september 2011 18:55

Om man på bronsåldern taxerades för sina strandtomter förtäljer inte fornfynden. Däremot konstaterar arkeologer redan nu att de som bodde i Malma betydligt senare, på vikingatiden, hade en boplats med ganska hög status.
- Det var inte vem som helst som hade råd att hålla sig med hästar, berättade grävningsledaren Jonas Wikborg vid onsdagskvällens visning för allmänheten.

Utgrävningarna av alltifrån bronsålder till järnålder lockade storpublik i kvällsskymningen, vilket gladde både arkeologer och mygg. Det var fritidsklädda besökare som klev ut på utgrävningsplatsen. De flesta var i övre medelåldern och hade försett sig med paraplyer och gummistövlar. Men det sistnämnda visade sig vara onödigt, för hela utgrävningsplatsen bestod mestadels av hårt packad sand.
Anna-Stina Svensson som bott 40 år i närheten är lite förvånad över både fynd och sand som grävts fram på fältet bakom Valsätraskolans tomt, på den sydöstra sidan mot Ultunaområdet.
- Det har varit lerigt och kladdigt att gå ut med hunden här, och bara en halvmeter under är det sand?

Och förklaringen är alltså att vattnet gick ända upp till Malma för 3 500 år sedan. I en glasmonter kunde besökarna studera fynd som en sporre från 1100-1200-talet och vikingatida fynd som en pilspets, ett mynt och dräktdetaljer från år 800-1000. Många var de av dagens Valsätrabor som med alltifrån kompaktkamera till teleobjektiv ville dokumentera fynden genom glaslocket.
Små gropar här och var i marken vittnade om ett systematiskt letande efter bosättningarna. Arkeologer har funnit spår av flera stora byggnader, bland annat ett långhus på cirka 30 meter.

Förutom fynd från vikingatiden har man påträffat 3 500 år gamla krukskärvor i utkanten av grävområdet.
- 3 500 år, det är ganska respektingivande, sa Jonas Wikborg som även berättade att man funnit ett bysantiskt bronsslag från nuvarande Turkiet och ett mynt från en korsriddarorden som tillverkade egna mynt på 1400-talet.
Troligen gick vikingatidens bebyggelse vidare upp genom Malma gård, men där kommer det inte att grävas. När arkeologerna gjort sitt tar grävmaskinerna över för att ge plats åt nya bostadskvarter.

Ty det är ytterst sällsynt att en fornlämning kan stoppa den moderna utvecklingen.
- Synliga fornlämningar är mer skyddade men det visuella värdet här är inte stort, sa Jonas Wikborg som samtidigt konstaterade att de flesta utgrävningar aldrig skulle bli gjorda om det inte vore för planerade nybyggen.
Bland kringboende har det funnits invändningar mot nybyggandet, men Ingemar Svensson som kom till fyndplatsen med sina gåstavar tycker att det blir förhållandevis mycket grönt kvar i området ändå.

En av besökarna hade försett sig med pannlampa och det visade sig vara ett smart drag. Inom en timme hade mörkret lagt sig över platsen och folkmassan började skingras.
Då hade myggen fått sitt och Elisabeth Arvidsson fått sig en rejäl historielektion.
- Det är fascinerande att Uppland, sedan det kom upp ur vattnet, har brukats. Men det som också fascinerar mig är att det är en sådan otrolig anslutning av folk här.
Göran Stolt var en av många som visade intresse för att känna tidens gång.
- Jag tycker att det här är skojigt. Och folk här är ju väldigt intresserade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson