Föresenad cancerdiagnos anmäld

Trots att ett vävnadsprov var taget ställdes inte någon diagnos på en patient vid Akademiska sjukhuset som drabbats av en elakartad tumörsjukdom.

29 oktober 2012 11:16

Nu anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Det var i samband med en operation av en avancerad lunginflammation för två år sedan som ett vävnadsprov togs på patienten. Provsvaret följdes dock inte upp och den tumördiagnos som hade kunnat ställas med hjälp av provet gjordes långt senare, vilket även fördröjde behandlingen.

– För att undvika att liknande händelser upprepas har nya rutiner för hantering av svar på vävnadsprover utarbetats och införts, säger chefsläkare Bengt Sandén.
Han uppger att det inte kan uteslutas att missen har haft påverkan på patientens fortsatta sjukdomsförlopp, även om det inte framgår av utredningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!