Flera lämnar Uppsala Pride

Pridefestivaler världen över kämpar mot diskriminering. Men i Uppsala har organisationen valt att själva utesluta en demokratisk organisation från deltagande i Uppsala arrangemanget. Flera partier och organisationer har nu valt att lämna festivalen i protest.

16 maj 2012 08:00

Många uppfattar Pridefestivalen som ett evenemang för öppenhet, tolerans, mångfald och kärlek. Men Pride är inte vare sig ett skyddat varumärke eller bundet till en gemensam värdegrund, utan varje organisation som använder sig av namnet kan själva besluta hur de agerar.
–  Uppsala Pride är en egen organisation och vad de gör får stå för dem. Vi har vår värdegrund och på Stockholm Pride är alla som respekterar HBTQ-personers rättigheter välkomna att delta, säger Niklas Torsell, press- och kommunikationsansvarig på Stockholm Pride.

Han understryker att Stockholm Pride inte har något samarbete med Uppsala Pride och att varje organisation själva beslutar om sin värdegrund, om man över huvud taget har en.  Uppsala Pride har varit socialistisk och queerfeministisk sedan den grundades. Det användes även som motivering i beslutet att utesluta Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet, LUF, från årets festival.
–  Faran med att inte vara inkluderande är att man gör frågan till något det inte är. HBTQ-rättigheter är för viktiga för att man ska begränsa det till en partipolitisk fråga, säger Tove Henriksson, ordförande för Liberala ungdomsförbundet Uppsala län.

Folkpartiet framhäver att Pride rörelsen handlar om kampen mot diskriminering, att skapa en plats där alla människor som stödjer kampen för HBTQ-personers rättigheter kan samlas och enas i målet och har därför kontrat med att organisera en parallell festival, Pride för alla. Uteslutandet av Luf och Folkpartiet ledde till att även Miljöpartiet valde att lämna arrangemanget.
–  Det är oacceptabelt att Folkpartiet inte är välkomna med argumentet att de inte skulle vara socialistiska. Det är inte Miljöpartiet heller, säger Maria Gardfjell.
Under tisdagen valde även RFSU och Genusföreningen att hoppa av arrangemanget. RFSU kommer inte att delta i det alternativa eventet Pride för alla.
–  Vi hoppas att det nästa år blir en festival som inte är partipolitiskt utan handlar om HBTQ rättigheter. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vi tar inte ställning i sådana frågor. Eftersom eventet nu är partipolitiskt kan vi inte delta, säger Saga Hillerström, ordförande för RFSU Uppsala.

Anna Brittesland, en av arrangörerna för Uppsala Pride säger att så alltid har varit fallet.
–  Vi är politiska. Det är farligt att avpolitisera HBTQ frågor. Då har man till slut en helg med ballonger där man låtsas att vi får leva som vi vill bara för att återgå till förtrycket. Vi förde en lång diskussion om det här innan beslutet togs, och vi eftersom vi är en antikapitalistisk, intersektionell och queerfeministisk organisation står vi för det, säger Anna Brittesland.

Den enda ändringen i visionen för i år är att festivalen nu även är helt alkoholfri. Eftersom organisationen inte har någon hierarki eller stadgar är det upp till varje års festivalsamordningsgrupp, att besluta hur det ska se ut, inklusive vilka som kan delta. Tidigare år har de haft flera sponsorer, men i år är det bara ABF som sponsrar eventet. ABF i sin tur finansieras till största delen med bidrag från stat, landsting och kommun och UNT har sökt ABF för kommentar.
– Vi diskuterar just nu inom partiet om vi ska vara med. Till skillnad från de andra partierna så känner vi till Uppsala Prides vision och mycket av den stämmer överens med våra politiska värderingar och har därför inte sett några problem med att ställa upp på deras arrangemang, säger Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala.

Hon tillägger att problematiken hänger ihop med namnet Pride, eftersom många förknippar det med en vanlig HBTQ festival.
– Personligen kan jag ju tycka att Uppsala behöver en festival över partipolitiska gränser också, frågan är om det ska vara just Uppsala Pride, avslutar hon.

FAKTA

Pridefestivaler
Pride (från engelskans stolthet) är en världsomspännande rörelse där firanden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter.
Rörelsen hade sin start i kravaller vid Stonewall Inn i New York 1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom att sätta sig upp emot en trakasserande polis.
Den första så kallade frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) 1979.
Sedan 1998 är Stockholm Pride en fristående ideell organisation.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikaela Rydberg