Fiskare vill ha ökad jakt

Havsörnarna har sett till att antalet skarvar längs de uppländska Mälarstränderna minskat något, men skyddsjakt är fortfarande nödvändigt anser yrkesfiskarna.

10 januari 2012 11:46

Det nuvarande tillståndet för skyddsjakt på skarv gick ut vid årsskiftet, och Svenska insjöfiskarnas centralförbund har därför begärt tillstånd för fortsatt skyddsjakt åren 2012–2014.
Seth Loberg är en av fem yrkesfiskare som finns kvar vid Mälarens Upplandsstränder. Han har sett hur skarvbeståndet först ökat väldigt kraftigt under flera år, men också att det nu tycks ha minskat:
– Det är säkerligen havsörnarna som sett till att hålla efter tillväxten på skarv. En del platser där fåglarna har hållit till är de helt borta från nu, Oxstensöga är fritt nu till exempel, säger Seth Loberg.

Men fortfarande ställer skarv till stora skador på fångsterna. De dyker ner och biter sönder fisken som då inte går att använda som matfisk.
Ronnie Hermansson, vid länsstyrelsens i Uppsala veterinärenhet, har inte hunnit ta ställning till yrkesfiskarnas tillståndsbegäran ännu.
– Men att skarven fortfarande ställer till stora problem för fisket och fiskarna är klart, och att skyddsjakt kommer att beviljas likaså, säger Ronnie Hermansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!