FI vann Kårvalet

Feministiskt studentinitiativ (FI) vann årets kårval i Uppsala och dubblade sina mandat. Valdeltagandet låg dock på under tio procent, skriver Ergo.

21 april 2014 22:46

Under måndagskvällen stod valresultatet för årets kårval klart. Sex partier konkurrerade om rösterna och Feministiskt studentinitiativ (FI) blev den klara vinnaren med 12 av 41 mandat. Ökningen motsvarar en fördubbling jämfört med tidigare år.

Sarah Häggdahl står som nummer ett på partiets kandidatlista. Hon tror att de framförallt har rekryterat nya väljare, mer än att de har tagit från de andra partierna.

- Vi har sett till att synas mycket, varit ute i staden och haft mycket aktiviteter, speciellt under de senaste sex månaderna, säger hon.

FI hoppas fortsätta arbetet med att inkludera genusperspektivet och få det att bli en naturlig del av universitetets utbildningar.
- Det ska redan vara en målsättning men huruvida det efterlevs är oklart. Vi bett majoriteten om ett svar men har inte fått något, säger Sarah Häggdahl.

Valdeltagandet låg dock endast på 7,8 procent. En minskning från förra året då valdeltagandet låg på 11,2 procent, enligt Ergo. Sara Häggdahl menar att kåren måste ta ett gemensamt ansvar för att få upp valdeltagandet.

- Det är hela kårens ansvar att få eleverna att inse vikten av att rösta. Det är trots allt studenternas främsta demokraitska redskap för att uppnå förändring.

1445 röstade vilket motsvarar 7,8 procent. Förra året låg valdeltagandet på 11,2 procent.

Fördelning till kårfullmäktiges 41 mandat

(förra valets inom parentes)

Feministiskt studentinitiativ: 12 (6)

Uppsala universitets studenter: 9 (17)

Allians för kåren: 6 (Centerstudenter 0, Liberala studenter 0, Moderata studenter 4)

Vänsterns studentförbund: 6 (5)

Gröna studenter: 4 (5)

S-studenter: 4 (4) 

källa: Ergo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Adam Sjöborg