Fakulteter dömer ut ny organisation

En djup spricka håller på att bildas inom Uppsala universitet. Ett förslag till ny organisation har rört upp känslorna och nu oroar sig delar av universitetet för toppstyrning och mindre studentinflytande.

19 oktober 2010 08:48

Ledningen vid Uppsala universitet ser ut att kunna få en förtroendekris att hantera. De fem fakulteterna inom samhällsvetenskap och humaniora sågar nämligen i var sitt yttrande förslaget en ”Akademi i tiden”. Förslaget kritiseras för att bygga på felaktiga principer om hur ett universitet bör styras, för en mängd oklarheter, för dålig beredning, och för att vara helt omotiverat. Dagens system fungerar bra, menar fakulteterna.
– Förslaget verkar hämtat från företagsvärldens managementkultur, men det är enorm skillnad på att organisera ett företag och ett universitet. Vad som är kvalitet i forskning och undervisning avgörs av kollegor, inte av överordnade, säger Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi.

Förslaget går ut på att låta fakulteternas ansvar för forskning och utbildning tas över av de tre större enheter som kallas vetenskapsområden, som får rätt att delegera ansvar nedåt. Det här sätter universitetets grundidé på spel, i och med att forskarna riskerar att förlora inflytandet över sin egen verksamhet, menar Alexandra Waluszewski.
– Det här handlar inte om någon egotripp där vi är oroliga för att förlora vår frihet, utan om att säkra kvaliteten i verksamheten. De som sysslar med hantverket, forskarna och lärarna, kommer inte att kunna påverka inriktningen och kvalitetsarbetet.

En annan kritik mot förslaget är att studentinflytandet kommer att minska drastiskt. I stället för ett par studentrepresentanter i varje fakultetsnämnd, kommer möjligheten att påverka begränsas till nämnderna för de tre vetenskapsområdena. Inom humaniora och samhällsvetenskap kommer det att innebära att ett par i stället för ett tiotal studenter representerar 70 procent av Uppsala universitets alla studenter. Samhällsvetenskapliga fakulteten skriver i sitt yttrande att det vore oansvarigt att ”genomföra denna dåligt förankrade förändring” och att det skulle innebära ”väsentligt och delvis oöverskådliga risker för verksamheten”.
– Det går helt enkelt inte att i underlaget läsa ut vilka konkreta effekter förändringen skulle få på fakultetens långsiktiga arbete med att utveckla kvaliteten i forskning och utbildning, säger Anders Malmberg, dekan för fakulteten

Förslaget ska tas upp i av universitetets styrelse, konsistoriet, i november.
– Det vore anmärkningsvärt om inte de här fem fakulteternas i princip enstämmiga avstyrkande skulle avspeglas i det färdiga förslaget till beslut, säger Anders Malmberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri