Få resurser till utsatta män

Nyöppnade Nexus, Uppsala kommuns resurscentrum när det gäller våld i nära relationer, vänder sig till både kvinnor och män. Trots det finns inte samma resurser för män som för kvinnor, menar Uppsala mansjour.

22 februari 2012 14:05

Den första februari öppnade Nexus, som drivs av kommunen, och vänder sig till både kvinnor och män som drabbas av våld i nära relationer – i samkönade eller heterosexuella par. Det kan handla om människor som är exempelvis psykiskt eller fysiskt misshandlade eller som utsätts för hedersrelaterat våld. Verksamheten har en mottagnings- och rådgivningsdel, ett samråd som forum för samordning samt skyddat boende för kvinnor inom genom Siri.
Trots det nya centret riktar Uppsala mansjour nu kritik mot att kommunen inte gör tillräckligt för att erbjuda alla sina medborgare likvärdig hjälp.
– Nexus tillsammans med det kommunala skyddsboendet Siri kan ge kvinnor hjälp dygnet runt, medan de bara kan hjälpa män måndag till fredag. Det är väldigt svårt för män att få hjälp och den hjälp som finns är bristfällig, säger Janne Runsvik på Uppsala mansjour.

När en våldsutsatt man ringer till Nexus efter deras ordinarie öppettider hänvisas han till kvinnoskyddshemmet Siri som hänvisar vidare till Socialjouren. I Uppsala kommun finns inget skyddshem för män, det ligger därför på Socialtjänsten, eller Socialjouren, att erbjuda den berörda mannen skydd, var och hur skyddet blir beror på hotbilden.
Kommunen är skyldig till att särskilt beakta våldsutsatta kvinnor och barn enligt socialtjänstlagen, berättar Sureya Calli, samordnare våld i nära relationer, kontoret för hälsa, vård och omsorg. Hon menar att situationen för utsatta män ser ut på liknande vis nationellt.
– Nexus är en verksamhet som är öppen för våldutsatta oavsett kön eller könsidentitet. Vi vet inte hur många män utsätts för våld, mäns utsatthet diskuteras allt mer. Nu när Nexus finns behöver vi titta på vilka ytterligare behov som kan finnas, bland annat vilka männens behov är och en form för det samt hur många män det kan handla om.

Janne Runsvik menar att det inte spelar någon roll om det är en man som blir slagen eller hundra kvinnor, alla ska ha samma möjlighet till hjälp.
– Det vi skulle behöva är en jourlägenhet, vi har inte någon lokal alls i dag. Nu får vi fixa hotell eller vandrarhem till dem som behöver hjälp, ibland tar vi in dem i våra egna hem. Det finns män som har bott i bilen eller på sin arbetsplats i två veckor innan de ringer oss och söker hjälp, berättar Janne Runsvik.
Nexus har arbetats fram som en mötesplats för män och kvinnor i syfte att förbättra för de grupperna, menar Stig Rådahl, nämndeordförande för hälsa och omsorg.
– Om det visar sig att det finns extra stöd för utsatta män kommer vi naturligtvis att titta på det, så att vi erbjuder alla parter lika hjälp. Vi vet inte hur stort behovet av skydd för män är, men om det skulle framgå att det här behovet finns kommer vi ta upp den frågan, säger Stig Rådahl.
 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!