Experter: Nytt bolag ger inte mer pengar

Uppsala kommun skapar inga pengar när man säljer sina skolor till ett kommunalt bolag. Försäljningen kan vara ett första steg mot att sälja skolorna vidare till ett privat företag. Det menar experter.

28 december 2012 07:50

Uppsala kommun beslutade nyligen att bilda tre nya kommunala bolag som ska äga och förvalta skolor, idrottsanläggningar och kontor. Argumenten är att få en effektivare skötsel av fastigheterna, men framför allt att få loss pengar.

Försäljningen ska nämligen inbringa nästan fyra miljarder kronor till Uppsala kommun och ge en reavinst på 900 miljoner kronor, pengar som ska användas till att rusta upp Uppsalas skolor. Enligt Uppsala kommuns ekonomichef Jan Malmberg skapar kommunen på så sätt pengar genom att sälja fastigheterna till marknadsvärdet, något som ger kommunen en ”jättekassa”.

Men det stämmer inte, menar experter. Inga nya pengar skapas. Det hela är i stället en redovisningsmanöver, säger Hans Lind och Stellan Lundström, båda professorer i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan.
– Uppsala kommun blir inte rikare. Man kan inte tjäna pengar genom att sälja till sig själv, säger Stellan Lundström.

Hans Lind påpekar att bolagen måste låna pengar på den öppna marknaden för att betala kommunen.
– Det är egentligen ett indirekt sätt för kommunen att låna pengar. Men sedan måste kommunen betala hyra till bolaget för att få vara i lokalerna, så det blir en rundgång.
Att kommuner väljer att bolagisera sina fastigheter kan ha flera skäl, menar Hans Lind.
– Ett är att man som kommun inte vill ta lån själv för det ser inte snyggt ut i redovisningen. Men då tycker jag att man ska vara tydlig med det och inte ge en felaktig bild av att det skulle skapa pengar.

Det kan också finnas andra motiv. I en del kommuner har bolagisering varit ett första steg mot att sälja ut delar av fastighetsbeståndet.
– Om jag får spekulera är man nog på väg mot det hållet. Det är en trend i dag för att slippa låna och det finns en nisch av företag som köper samhällsfastigheter. Sedan får kommunen hyra in sig hos dem och det kan gå bra, men det kan också bli väldigt dyrt, säger Hans Lind.

Stellan Lundström säger att bolagsformen kan bidra till en effektivare skötsel av fastigheterna, men påpekar att det inte är någon naturlag.
– Det ställs lite hårdare krav i ett aktiebolag och du kan få en tydligare struktur. Men man kan vara effektiv även i myndighetsform, det handlar om att ha professionella anställda.
Det är också viktigt att bolaget inte glömmer bort sin viktigaste uppgift: att skapa bra lokaler för en verksamhet, till exempel skolan.
– Risken finns att man får ett fastighetsbolag som gör stora vinster, och att verksamheten som är i lokalerna får betala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Odlander