En halv miljon i förseningsavgifter och räntor

Förra året slarvade landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun bort över en halv miljon kronor tillsammans på grund av försenade fakturor. Landstinget har som mål att minska summan med 50 procent i år men trots förbättringar ser man ut att misslyckas.

23 juli 2012 09:59

Varje år missar Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län att betala många fakturor och åker på onödiga påminnelseavgifter och räntekostnader. Fakturor som hamnar hos fel person, felskrivna adresser och referenser är bara några av förklaringarna.

Förra året betalade landstinget i Uppsala län nästan en halv miljon kronor i dröjsmålsränta och inkassoavgifter. Under årets första kvartal missades 1 184 fakturor att betalas vilket lett till en merkostnad på 97 154 kronor.
– Nej det är inte rimligt, vi ska bli bättre. Och det ser lite bättre ut än förra året, säger Gunnel Söder, fakturaansvarig, ekonomiavdelningen landstinget i Uppsala län.

Uppsala kommun har under årets första sex månader redan betalat totalt 98 505 kronor i dröjsmålsränta och avgifter på grund av fakturaslarv. Fortsätter det i samma takt resten av året kommer slutsumman att bli högre än i fjol.
– Vi har ett företag som skannar in våra fakturor. Det är framför allt konteringen vi har problem med, folk kan vara borta och går inte in i systemet i tid, säger Therese Hacksell, affärsstrateg, Uppsala kommun.

De flesta försenade fakturor betalas efter en påminnelse, men vissa blir liggandes längre och hamnar till slut hos Kronofogden. I fjol hade landstinget och kommunen tre olika skulder var till fogden. Hittills i år har inte kommunen haft någon men landstinget har haft en skuld på 4 156 kronor för obetald fordonsskatt. Men skulder till Kronofogden påverkar inte landstinget eller kommunen mer än att det blir dyrare. För en privatperson kan dock minsta prick i registret göra det svårt att få lån, hyra bostad och teckna abonnemang.

För att få bukt med problemen har landstinget internkontroller för att få en överblick. Man har också som målsättning att minska räntekostnaderna med 50 procent från fjolåret. Men med första kvartalets statistik ser det mörkt ut. Kommunen har just nu ett projekt kallat Effektiv där man ska överföra faktureringen till e-handel. Det innebär att fakturan konteras i samband med beställning, vilket man hoppas ska leda till färre förseningar.
– Vi håller på att jobba fram mål just nu, men det är inte helt färdiga ännu. Vi försöker hitta något konkret och smart, det är alltid svårt att säga exakt vad man ska minska med, säger Therese Hacksell.

Fakta Fakturaslarv

Räntekostnader och förseningsavgifter

Uppsala kommun:

Hanterar årligen cirka 230 000 fakturor.

2011: (antal ärenden: 209) 130 225 kronor.

2012 till och med april: (antal ärenden 100) 98 505 kronor.

Landstinget i Uppsala län:

Hanterar årligen cirka 250 000 fakturor.

2011: 433 277 kronor.

2012 till och med juni: (antal ärenden 1 184) 97 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Engman