Ekonomidirektör sägs upp

Akademiska sjukhuset säger upp sin ekonomidirektör Margareta Tufvesson. Anledningen uppges vara en omorganisation inom den högsta administrativa ledningen.

25 augusti 2012 08:57

Margareta Tufvesson fick beskedet innan sommaren. Det hela kom som en total överraskning för henne. Nu har hon fråntagits sina arbetsuppgifter.
– Jag hade inte tänkt sluta. Sjukhuschefen Lennart Persson har en plan om att skapa en annan ledningsgrupp omkring sig. Jag vet att man har anställt en ny ekonomidirektör för en vecka sedan, säger hon.

Sjukhuset står inför stora besparingar och underskotten har ökat under året. Det tycks dock inte ha legat Margareta Tufvesson i fatet. Ingen kritik har riktats mot hennes arbete som ekonomidirektör, inte heller mot henne som person.
– Nej inte alls. Lennart Persson har till och med mejlat ut till alla medarbetare att jag har skött mitt jobb bra. Och jag har skött mitt jobb på ett alldeles utmärkt sätt, så man undrar ju lite.
Mycket mer vill inte Margareta Tufvesson säga så länge förhandlingarna med landstinget pågår om hennes framtid.

Lennart Persson säger att det hela bottnar i omorganisationen av sjukhusets ledningsgrupp där tjänsten som ekonomidirektör inte längre ska finnas kvar. Margareta Tufvessons arbetsuppgifter tas över av den nya biträdande sjukhusdirektören Jan-Erik Sundquist som kommer från näringslivet.

Att Margareta Tufvesson skött sitt jobb till punkt och pricka spelar ingen roll.
– Jag vill ha en ny profil och inriktning av ledningen på sjukhuset med en person som kombinerar ekonomiskt kunnande med organisatorisk erfarenhet från näringslivet. Jan-Erik Sundquist har jobbat inom flera olika branscher under många år. Vi behöver den kompetensen, säger Lennart Persson.

Så han tar över hennes arbete som ekonomidirektör?
– Nej. Den tjänsten försvinner. Jobbet som biträdande sjukhusdirektör har varit vakant så vi minskar personalen något. De rent ekonomiska arbetsuppgifterna fördelas ut på övrig ekonomipersonal. Det här är bara början på en process där vi blir bättre på att följa upp produktion och ekonomi för att skaffa oss bättre styrmekanismer.

Har du ingen kritik att rikta mot Margareta Tufvesson. Sjukhusets underskott ökar ju?
– Absolut inte. För att klara ekonomin måste vi hitta en effektiv organisation av sjukhusets vårdproduktion, säger Lennart Persson.

Fler förändringar i sjukhusets ledning kan komma framöver. De är dock inte aktuellt att säga upp fler personer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!