E-vitamin skydd mot frakturer

Äldre kvinnor och män som får i sig låga mängder av E-vitamin löper ökad risk för att drabbas av frakturer.

26 november 2013 09:08

Det visar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet i en studie som publiceras i den välrenommerade facktidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

– Våra resultat kan vara en förklaring till varför de nordiska länderna med sitt låga intag av E-vitamin i befolkningen har världens högsta förekomst av frakturer, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum.

Forskarna har granskat uppgifter från bland annat en undersökning bland 61 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län, som besvarat detaljerade frågor om sina mat- och dryckesvanor. Utifrån svaren har det varit möjligt att beräkna hur mycket E-vitamin de fått i sig.

Under de 19 år som kvinnorna därefter har följts upp drabbades nästan var fjärde av någon fraktur. Frakturer var betydligt vanligare bland den femtedel av kvinnorna som enligt de tidigare enkätsvaren fick i sig minst E-vitamin jämfört med den femtedel som fick i sig mest E-vitamin.

– Särskilt starkt var sambandet mellan ett mycket lågt intag av E-vitamin och ökad risk för höftfrakturer, som är den allvarligaste frakturformen, säger Karl Michaëlsson.

Kvinnor är betydligt mer drabbade av frakturer än vad män är. En kompletterande granskning av uppgifter från en studie bland drygt 1100 äldre män i Uppsala visar dock att sambandet mellan ett lågt intag av E-vitamin från kosten och ökad frakturrisk gäller även för män.

– Sambandet stöds ytterligare av att vi bland männen också hade tillgång till prover som visade att låga halter E-vitamin i blodet var kopplade till ökad frakturrisk, säger Karl Michaëlsson.

Det är väl känt att D-vitamin behövs för att bygga upp skelettet och att brist på detta vitamin ökar risken för frakturer.

Men vad förklarar sambandet mellan ett lågt intag av E-vitamin och ökad frakturrisk?

– Den frågan kan vår studie inte besvara, men en förklaring kan vara att E-vitamin är en så kallad antioxidant som skyddar kroppen mot skadligt syre. Flera studier under senare år har pekat på att oxidativ stress kan vara en viktig faktor bakom benskörhet bland äldre, säger Karl Michaëlsson.

Bland kvinnorna och männen i Uppsala var ett intag av mindre än 10 milligram E-vitamin per dag kopplat till ökad risk för frakturer.

– Däremot såg vi inga tecken alls på att intag av E-vitamin utöver denna riskgräns skulle ytterligare förbättra skyddet mot frakturer, säger Karl Michaëlsson.

Det skulle enligtforskarna kunna förklara varför en tidigare gjord amerikansk studie inte fann något samband mellan deltagarnas intag av E-vitamin och bentäthet. I den studien var medelintaget av E-vitamin 30 milligram per dag och nästan inga deltagare låg under riskgränsen 10 milligram.

Är det dags att rekommendera äldre svenska kvinnor och män att ta tillskott av E-vitamin för att skydda skelettet?

– Nej, det är viktigt att våra resultat först bekräftas i ytterligare studier, i synnerhet som det i en del tidigare kliniska prövningar framkommit att mycket höga doser av E-vitamin kan ha flera negativa hälsoeffekter. Förhoppningsvis kommer vi att kunna göra en kontrollerad klinisk studie för att undersöka om ett måttligt dagligt tillskott av E-vitamin skyddar äldre kvinnor och män mot frakturer, säger Karl Michaëlsson.

Flesta äter mindre än rekommenderat

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör kvinnor äta minst 8 och män minst 10 milligram E-vitamin per dag. I de nya studierna kom dock bara 10 procent av kvinnorna och 5 procent av männen upp i denna rekommenderade nivå. I de flesta andra länder är intaget av E-vitamin i befolkningen högre.

Källor till E-vitamin är bland annat vegetabiliska oljor, nötter, margariner, vetegroddar, gröna baljväxter, fullkornsprodukter, avokado, ägg och solrosfrön. Det rekommenderade dagliga intaget av E-vitamin motsvaras av till exempel två matskedar vegetabilisk olja eller 100 gram nötter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross