Daglig shoppare lever längre

Att ofta gå ut och handla på äldre dar kan hjälpa till att förlänga livet, i synnerhet för män.

9 april 2011 13:07

Det rapporterar, på fullt allvar, forskare vid Taiwans nationella hälsoforskningsinstitut i det nya numret av facktidskriften Journal of epidemiology & community health.
– Shoppingbeteende förutsäger på ett positivt sätt överlevnaden, skriver forskarna.

Slutsatsen bygger på uppgifter om 1 841 kvinnor och män som var minst 65 år gamla när de besvarade en omfattande enkätundersökning. Enkäten innehöll bland annat frågor om hur ofta de brukade gå ut och handla.
När forskarna följde upp vilka av deltagarna som dog under de följande tio åren efter enkätundersökningen fann de att dödligheten var klart lägre bland dem som svarat att de shoppade varje dag jämfört med dem som aldrig eller bara ibland gick ut och handlade.

Man kan tycka att den rimligaste förklaringen till detta borde vara att de som redan i utgångsläget var friskast också var de som oftast var ute och shoppade. Enligt forskarna verkar dock shoppande i sig ha haft en positiv effekt på överlevnaden oberoende av deltagarnas fysiska och psykiska hälsa.
Enligt forskarna skulle dagligt shoppande för många äldre kunna vara ett enklare och roligare alternativ till andra hälsofrämjande aktiviteter.
– Shoppande görs ofta för nöjes skull och har potential att öka det psykologiska välbefinnandet. Formell motion kräver vanligtvis motivation och ibland professionell vägledning. Det är enklare att regelbundet gå ut och handla, skriver de.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross