Choklad bra mot stroke

Alla laster behöver inte vara skadliga för hälsan. Tvärtom insjuknar kvinnor som ofta hänger sig åt att äta choklad klart mindre ofta i stroke jämfört med kvinnor som sällan eller aldrig använder sig av detta njutningsmedel.

10 oktober 2011 22:01

Det framgår av en studie bland drygt 33 000 medelålders och äldre kvinnor i Uppsala och Västmanlands län som publiceras i den välrenommerade facktidskriften Journal of the American College of Cardiology.
- Våra resultat ger ytterligare stöd för fynden från flera mindre studier att regelbunden konsumtion av måttliga mängder choklad kan skydda mot uppkomsten av stroke, säger forskaren Susanna Larsson vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Kvinnorna i studien besvarade i slutet av 1990-talet en enkät med detaljerade frågor om sina mat- och dryckesvanor, bland annat om hur ofta och hur mycket choklad de brukade äta. Under de drygt tio år som kvinnorna följts upp efter att ha besvarat enkäten insjuknade 1 549 av dem i någon form av stroke, oftast en hjärninfarkt. När forskarna närmare granskade vilka som insjuknat fann de att stroke var vanligare bland kvinnorna som sällan eller aldrig åt choklad jämfört med kvinnorna som brukade göra det flera gånger i veckan.
- Ju högre ?dos? choklad, desto lägre verkade risken för stroke att vara. För den femtedel av kvinnorna som åt mest choklad var risken för stroke sänkt med cirka 20 procent. I den gruppen åt kvinnorna i medeltal 66 gram choklad per vecka, säger Susanna Larsson.

En studie som denna kan inte besvara frågan om varför både hjärninfarkter och hjärnblödningar är mindre vanliga bland chokladätare, men enligt forskarna finns flera möjliga biologiska förklaringar till detta.
- Choklad innehåller mycket av en sorts antioxidanter som kallas flavonider vilka kan minska risken för att blodkärlen skadas av så kallade syreradikaler. Det finns också studier som visar att choklad kan sänka blodtrycket och förbättra spänsten i blodkärlen, säger Susanna Larsson.

I den svenska studien gjordes dock ingen åtskillnad mellan mörk och ljus choklad, men sannolikt var det mest ljus choklad som kvinnorna år. 90 procent av chokladen som konsumeras i Sverige är ljus choklad, med ett kakaoinnehåll på 30 procent.
- För att få i sig mycket flavonider från kakao är dock mörk choklad att föredra. Dessutom innehåller mörk choklad betydligt mindre socker och kalorier än ljus choklad, säger Susanna Larsson.

Fakta choklad

Ordet choklad kommer från xocolatl, som är ett sammansatt ord av aztekiskans xococ (bitter) och atl (vatten). ¨Både mayaindianerna och aztekerna framställde chokladbönor från kakaoträdets frukter. Till Europa kom bruket av choklad som dryck i början av 1500-talet, men det dröjde till mitten av 1800-talet innan den första chokladkakan framställdes.

Uppsalabon Carl von Linné, som ansåg att choklad har en lång rad hälsobringande effekter, gav kakaoträdet dess vetenskapliga namn Theobroma cacao. Theobroma är grekiska och betyder ?gudaspis?. Konsumtionen av choklad har ökat under senare år. Genomsnittssvensken konsumerar cirka sju kilo choklad per år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross