Chefsavhopp kostade 4,2 miljoner

Fem chefer har lämnat Läkemedelsverket i Uppsala med full lön i ett år sedan hösten 2009. Kostnaden för fallskärmarna överstiger 4,2 miljoner kronor.

21 november 2010 11:53

Läkemedelsverket i Uppsala brottas med dålig ekonomi där överskott hastigt vändes till underskott på över 100 miljoner kronor under både 2008 och 2009. När Christina Åkerman tillträdde som generaldirektör 2008 inledde hon omedelbart stora förändringar för att sanera ekonomin och öka kontrollen. I sin första årsredovisning betonade Christina Åkerman vikten av att öka kostnadsmedvetenheten. Kravet upprepades året därpå, då hon också kallade det ekonomiska läget för akut.

En av Christina Åkermans åtgärder var att organisera om ledningen, vilket lett till att flera chefer slutat. UNT kan nu avslöja att trots det akuta ekonomiska läget så har fem av de chefer som slutat de senaste två åren sammanlagt fått ett avgångsvederlag på över 4,2 miljoner kronor. En av dem är tidigare personaldirektören Monica Lindholm som kom till Läkemedelsverket genom ett vikariat som personaldirektör när Christina Åkerman tillträdde. Därefter övergick vikariatet i en som hon själv säger ”kortvarig anställning”.

– Från början var det inte alls meningen att jag skulle bli anställd. När jag blev det var det klart på förhand att anställningen skulle vara kort och därför passade det väldigt bra att sluta när omorganisationen genomfördes. Då gick jag frivilligt, säger Monica Lindholm.

Efter knappt två år på Läkemedelsverket, inklusive tiden som vikarie, får Monica Lindholm nu 68 400 kronor i månaden i ett år, sammanlagt 820 800 kronor. Hon vill inte själv kommentera sitt avtal, men säger att hon inte tycker att det är värt att höja på ögonbrynen för chefsruljansen på verket.
– När en verksamhet gått sin gilla gång i många år och det kommer en ny ledare som vill utveckla är det naturligt att många personer byts i olika funktioner.

För ett par veckor sedan kom beskedet att Christian Ifvarsson, Christina Åkermans närmaste man och den som ledde arbetet med att få kontroll på ekonomin, slutar med omedelbar verkan efter ett och ett halvt års tjänst. Enligt Christina Åkerman har han valt att sluta själv. Nu får han ett avgångsvederlag på knappt en miljon kronor. En annan av cheferna som fått avgångsvederlag är Thomas Kühler vars avtal ger honom 71 400 kronor i 14 månader.

Enligt Läkemedelsverket har samtliga fem chefer lämnat sina tjänster på grund av arbetsbrist som en följd av förändringarna som genomförts under Christina Åkermans ledning. I Monica Lindholms fall upphörde inte behovet av en chefsbefattning inom personalområdet, men funktionen som direktör upphörde.

Kostnaden på över 4,2 miljoner kronor för de tidigare cheferna är fullt rimlig, menar Läkemedelsverket.
– Vi ligger i det lägsta häradet när det gäller avgångsvederlag eller överenskommelser om avslut för medarbetare i staten, som ligger på mellan 12 och 36 månader. Det här handlade också om personer i ledande ställning med en bra lön. Då är 12 månader att betrakta som en låg avslutssumma i jämförelse med andra arbetsgivare, säger Lars Dagerholt, kommunikationschef på Läkemedelsverket.

Inget av fackförbunden vid Läkemedelsverket säger sig känna till överenskommelserna mellan cheferna och ledningen, och vill inte kommentera avgångsvederlagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!