Chef anklagas för lagbrott

Kommunen har utan offentlig upphandling köpt in konsulttjänster för 1,5 miljoner kronor från den tidigare biträdande fastighetsdirektören. Enligt revisorerna rör det sig om ett lagbrott. Den ansvarige tjänstemannen tillbakavisar kritiken.

31 januari 2012 08:54

Under sin tid som fastighetsdirektör vid Uppsala kommun tecknade Sven-Gunnar Dahlquist ett kontrakt för inköp av konsulttjänster värt 1,5 miljoner kronor med Eva Mårtensson. Hon hade kort tid innan slutat som biträdande fastighetsdirektör och startat en konsultfirma. Konsulttjänsterna har inhandlats utan offentlig upphandling, det vill säga att inga andra företag fick vara med och konkurrera om kontraktet.

Det här strider mot Uppsala kommuns policy och mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Det skriver kommunens revisorer i en färsk rapport.

Det konsultuppdrag Eva Mårtensson fått av sin tidigare kollega Sven-Gunnar Dahlquist innebär att vara projektledare när en rad kommunala förvaltningar flyttar. Förvaltningarna ska till sommaren inrymmas i det nybyggda kvarteret Lokföraren vid Resecentrums östra sida där 350 kommunala arbetsplatser placeras. Inför kontorsflytten till Resecentrum har det även utsetts en ”kvalitetsansvarig”. Det är en konsult i Hägersten som fått ett kontrakt av Sven-Gunnar Dahlquist värt 400 000 kronor och som dessutom fakturerat kommunen 295 000 kronor utan avtal.

Inte heller för den konsulten har det skett någon offentlig upphandling och även i det fallet har det därmed skett ett brott mot såväl kommunens egna regler som mot LOU, anmärker kommunrevisionen.

Enligt Sven-Gunnar Dahlquist har alla regler följts. Han framhåller att såväl Eva Mårtensson som den andra konsulten besitter unika kunskaper om kommunens organisation och lokaler som skulle ta långt tid för utomstående konsulter att sätta sig in i. Det har delvis handlat om akutlösningar och en offentlig upphandling skulle ha försenat hela projektet. Vad gäller konsulten från Hägersten var projektet sekretessbelagt i det läge hon kom in i bilden och en offentlig upphandling var otänkbar eftersom den skulle ha satt sekretessen ur spel, hävdar Sven-Gunnar Dahlquist. Därför har det skett en direktupphandling, det vill säga att enbart det tillfrågade företaget fått lämna offert.
– Det är enligt lag tillåtet att göra så om det saknas alternativ. I de här fallen har inte kommunen lidit någon skada, tvärtom, säger Sven-Gunnar Dahlquist.

Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) är kritisk. Hon menar att det måste ha funnits en mängd konsulter med kompetens nog att vara med och konkurrera om uppdragen.
– Det är orimligt att det ska få gå till så här. Det måste utredas, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!