Carin Görings kvarlevor identifierade

1991 hittades kvarlevor efter en person i närheten av den plats där Carin Göring, hustru till nazistledaren Hermann Göring, begravdes. Nu har forskare vid Uppsala universitet funnit bevis för att det är kvarlevorna efter Carin Göring som hittats.

20 december 2012 09:19

Svenska Carin Göring gifte sig med Hermann Göring 1923. När hon dog 1931 begravdes hon i Stockholm men tre år senare lät Herman Göring flytta kvarlevorna till sitt residens Karinhall utanför Berlin.
Vid krigsslutet förstördes Karinhall och därefter är det oklart vad som hänt med kvarlevorna.

1951 hittades skelettdelar som man trodde kom från Carin Göring och dessa kremerades och begravdes i Sverige. Fyrtio år senare, 1991, hittade skattletare en kista med kvarlevor som också skulle kunna vara Carin Görings. Dessa fördes till Sverige och Rättsmedicinalverket för identifiering.

Maria Allen, professor i genomik vid Uppsala universitet och hennes medarbetare har tillsammans med Anna Kjellström vid Stockholms universitets osteoarkeologiska forskningslaboratorium undersökt skelettdelarna.

DNA-analyser och jämförelser med Carin Görings son tillsammans med historiska data stödjer antagandet att de skelettdelar som hittades 1991 är efter Carin Göring. Bevisen har presenterats I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Carin Göring har nu återbegravts.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se