Byggmotståndare laddar för fortsatt strid

I morgon, måndag, väntas fullmäktige ta beslut om att bygga bostäder i kvarteret Seminariet i Uppsala. Seminarieparkens vänner lyckades inte få till en folkomröstning i frågan. Nästa steg blir att överklaga.

22 april 2012 12:02

Totalt lyckades Seminarieparkens vänner bara få drygt 6 500 Uppsalabor att skiva på uppropet för en folkomröstning om kvarteret Seminariets framtid. Namnlistorna har överlämnats till ordföranden i plan- och byggnadsnämnden Liv Hahne (M), kommunalråden Marlene Burwick (S) och Ebba Busch (KD) som representerar ja-partierna.
– För att få till stånd en folkomröstning skulle vi ha behövt tio procent av kommunens röstberättigade medborgare. Det motsvarar runt 15 800 underskrifter. Det visade sig vara svårt. Hade vi bara behövt samla in i de västra stadsdelarna så hade det nog gått, säger Rolf Svanström, som är sekreterare i Seminarieparkens vänner.
Han konstaterar att de diskussioner, mejlkontakter och uppvaktningar som föreningen genomfört inte har resulterat i mycket på det politiska planet. De partier som står för en utbyggnad har inte ändrat sig.
– Nej. Man kan säga att de bara har upprepat sina ståndpunkter. Frågan har blivit väldigt partipolitisk, säger han.

Den splittrar både alliansen och oppositionen. Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna är för förslaget till utbyggnad av parken. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern, Folkpartiet och Sverigedemokraterna är emot. När förslaget till detaljplan senast var uppe i fullmäktige drev nej-partierna igenom en så kallad minoritets återremiss. Syftet var att vinna tid för att förhandla fram en eventuell kompromiss. Det var fyra veckor sedan.
– Vi har försökt hitta en dialog med ja-partierna sedan dess men har inte fått någon reaktion. Det går inte, säger Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell.
Det innebär dock inte att Seminarieparkens vänner ger upp. Vid morgondagens fullmäktigemöte ska Rolf Svanström själv närvara och bevakningen av frågan kommer att fortsätta. Fullmäktiges beslut ska överklagas.
– Ja, jag tillhör själv en samfällighet intill som har rätt att överklaga beslutet och det kommer vi att göra, säger han.

Föreningen ska också uppvakta länsstyrelsen och ”uppmuntra” tjänstemännen där att hålla fast vid ståndpunkten att underkänna byggplanerna i parken av kulturhistoriska skäl.
Om det räcker återstår att se. Länsstyrelsen avvaktar måndagens beslut innan de presenterar sin utredning av parkens kulturmiljö.

Engagerad. Rolf Svanström som bor granne med Seminariet vill att grönområdet ska bli park. Här promenerar han med i parken med sin jack russel Charlie.Foto: Sven-Olof Ahlgren
”Jag tillhör själv en samfällighet intill som har rätt att överklaga beslutet och det kommer vi att göra.”

FAKTA

Stora byggen
Enligt planen ska 220 lägenheter byggas i hus som är fyra till sex våningar höga. Dessutom en förskola för 80 barn. I mitten av det grönområde som blir kvar kommer en 1,5 hektar stor allmän park att anläggas. Den ska skötas av kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!