Bukfett kan motverkas med rätt fetter

För drygt tre år sedan inleddes det forskningsprojekt som lite skämtsamt kom att kallas för muffinsstudien.

21 februari 2014 10:10

Nu är projektet slutfört och man har bland annat kunnat se att mättat fett är mer fettbildande och i mindre utsträckning bygger upp musklerna än vad fleromättat fett gör.

Projektet är genomfört vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet och huvudansvariga är Fredrik Rosqvist och Ulf Risérus vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap.

Det var många som höjde på ögonbrynen för drygt tre år sedan då studien drog igång. 39 personer deltog och åt, utöver sin vanliga kost, tre muffins om dagen under en sjuveckors period för att öka i vikt. Fredrik Rosqvist och kolleger tog plats i köket och bakade de drygt 6000 muffins som gick åt. Nu när man analyserat datan och kommit fram till att matens fettsammansättning också reglerar var i kroppen fettet lagras, har man bidragit med ytterligare stöd för betydelsen av matens fettsammansättning.

– Att vi kunde motverka inlagring av fett i levern och buken med överkonsumtion av fleromättat fett jämfört med mättat fett är väldigt intressant, säger Fredrik Rosqvist.

Försökspersonerna delades upp i två grupper där ena gruppen åt överskottskalorier från fleromättat fett (solrosolja), medan den andra hälften fick överskottskalorier från mättat fett (palmolja). Kosten för de två grupperna innehöll i övrigt samma saker, det som skiljde åt var just typen av fett. Själva undersökningen har genomförts med magnetkamera där man både kunnat mäta ökningen av kroppsfett och fördelningen av fett i kroppen. Projektet startade 2011 och Fredrik Rosqvist är nöjd med hur det har genomförts.

– Båda grupperna gick upp lika mycket i vikt vilket var tanken. Deltagarna tyckte att det gick bra även om de blev trötta på muffins i slutet, säger han.

Då det gäller risken att utveckla hjärtkärlsjukdomar och även diabetes har det större betydelse var på kroppen fettet lagras snarare än hur mycket fett man har på kroppen. Just bukfetman, liksom en hög andel fett i levern förknippas med en ökad risk för att utveckla typ-2 diabetes.

Vad resultaten kommer att betyda för framtida forskning är oklart, men Fredrik Rosqvist vet hur han vill fortsätta.

– Vi vill göra en uppföljande studie för att ta reda på mer hur det här har gått till. Gå ännu mer på djupet, säger han.

På frågan om han har bakat mycket muffins sedan de 6 000 bakade i samband med projektet är svaret enkelt.

– Nej.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joel Taub