Bukfetma kortar livet

Bukfetma kan förkorta livet med flera år. Även för kvinnor och män med i övrigt normal kroppsvikt ökar bukfetma risken för förtida död.

13 mars 2014 05:02

Den framgår av världens hittills största undersökning kring sambanden mellan midjeomfång och dödlighet. Studien omfattar mer än 650 000 personer i flera länder, däribland drygt 65 000 kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

– Våra resultat stärker ytterligare betydelsen av bukfetma som en riskfaktor för ohälsa och död och för hur viktigt det är att undvika att lägga på sig fett i buken, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska institutet.

Undersökningen är en så kallad metaanalys av uppgifter från elva olika studier. I alla delstudierna samlades i utgångsläget in uppgifter om bland annat deltagarnas BMI-värden och midjeomfång. Under de i genomsnitt nio år som deltagarna sedan har följts upp dog drygt 78 000 av dem.

Dödligheten var högre bland feta än bland normalviktiga deltagare. Men i alla viktklasser såg forskarna också tydliga samband mellan växande midjeomfång och stigande dödlighet.

Optimalt midjeomfång är enligt studien högst 70 centimeter för kvinnor och högst 90 centimeter för män. Jämfört med dessa optimala mått hade kvinnor med en midjevidd över 95 centimeter nästan fördubblad och män med ett midjeomfång över 110 centimeter drygt 50 procent högre dödlighet.

Forskarna har för första gången också beräknat hur stor inverkan bukomfånget har på livslängden. Enligt beräkningarna dör bukfeta kvinnor med ett midjeomfång över 95 centimeter i genomsnitt hela fem år tidigare än kvinnor med ett bukomfång på högst 70 centimeter. Män med mer än 110 centimeters bukomfång beräknades leva tre år kortare än män med högst 90 centimeter kring midjan.

– Den ökade dödligheten bland de bukfeta personerna gäller i första hand död i hjärt-kärlsjukdomar. Det kan förklaras av att bukfetma, i synnerhet när den sitter en bit inne i buken, har en rad negativa effekter på bland annat blodfetter och insulinnivåer, säger Alicja Wolk.

Hon och övriga forskare bakom studien anser att det är väl så viktigt att vården hjälper sina patienter att ha koll på bukomfånget som att mäta till exempel deras blodtryck och blodfetter.

För feta personer som bantar brukar midjeomfånget minska i takt med att de går ner i vikt.

– Men det är viktigt att vården även uppmärksammar normalviktiga personer med ett högt midjeomfång. Här finns behov av forskning kring till exempel vilka typer av motion och matvanor som fungerar bäst för att minska fettdepåerna i buken, säger Alicja Wolk.

Hela studien har publicerats i medicintidskriften Mayo Clinic Proceedings.

Rubbar ämnesomsättningen

Att bukfetma, både för kvinnor och män, är farligare för än fetma på andra delar av kroppen beror förmodligen på att den kan leda till flera rubbningar i ämnesomsättningen. Dit hör till exempel förhöjda nivåer i blodet av hormonet insulin och förhöjda blodfetter liksom ökad förekomst av högt blodtryck och diabetes. Framför allt är det det fastare fettet som ligger en bit inne i buken och i levern som har sådana negativa effekter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross