Blot utan offer men på fullt allvar

Årets vårblot i Gamla Uppsala hölls för första gången på den lite högre östra högen. Värd var föreningen Bifrostfolket från Stockholm.

29 mars 2005 00:00
Sedan 2000 har Sveriges asatrosamfund arrangerat blot vid Uppsala högar. Ett 40-tal personer deltog på påskdagen i offerceremonin till gudarnas ära.
Vid dåtidens blot medförde bönderna offerdjur som slaktades rituellt, och med blodet bestänktes både altaret och deltagarna. Men Sveriges asatrosamfund, som är en paraplyorganisation för olika lokala föreningar, tar avstånd från djur- och blodsoffer. På påskdagen offrades bland annat säd och blommor.
—Vi offrar till gudarna och gudinnorna för att vi ska få en fin vår, en fin framtid, berättade Freja Almkvist från Bifrostfolket, som var noga med att framhålla att tillställningen är på fullaste allvar för de inblandade.
—Jag tror på Oden och Tor som andra tror på Gud och Jesus. Det här är min tro sedan 15 år.
Vad säger du till dem som tycker att ni ägnar er åt trams och kränker kristna genom att hålla blotet just på påsken?
-Man får tro vad man vill och asatron var faktiskt först.
Peter Falk instämmer och beklagar att asatron kommit att förknippas med rasism och barbari.
—Det är för jävligt att nazisterna snott våra symboler. För mig står asatron främst för att vörda naturen, män och kvinnors lika värde och frihet att välja, säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!