Blodprov hos tandläkaren kan avslöja diabetes

Genom att rutinmässigt ta ett blodprov för att mäta blodsockret i samband med den årliga kontrollen hos tandläkaren kan betydligt fler personer med diabetes upptäckas än de som normalt fångas in i samband med besök inom den vanliga sjukvården.

16 september 2012 12:14

Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie som publiceras på nätet i facktidskriften Diabetic Medicine.

– Vårt försök talar för att en rutinmässig kontroll av blodsockret inom tandvården kan vara ett nytt sätt att upptäcka fler personer med diabetes och erbjuda dem behandling, säger Kurt Svärdsudd, professor emeritus i allmänmedicin vid Uppsala universitet, som tillsammans med tandläkaren Sevek Engström varit huvudansvarig för studien.

Det är väl känt att man kan ha diabetes utan att själva känna till det och att många patienter som får diagnosen diabetes måste ha haft sjukdomen under lång tid innan den upptäcks.

– Det väckte idén att det kanske skulle gå att fånga in fler personer med diabetes i en tidig fas av sjukdomen om man rutinmässigt mätte blodsockret vid besök hos tandläkaren. En stor majoritet av alla svenskar besöker ju tandläkaren för regelbundna kontroller, säger Kurt Svärdsudd.

Studien omfattar 1 568 patienter i åldrarna 20 till 75 år vid tre tandläkarmottagningar i Hälsingland och Gästrikland. Före själva tandkontrollen lämnade alla ett blodprov som undersöktes direkt på mottagningen. De som hade ett förhöjt blodsockervärde uppmanades att kontakta sin lokala vårdcentral för uppföljande undersökningar. I slutänden upptäcktes på detta sätt åtta nya fall av diabetes.

Enligt forskarnas kalkyl kan man genom att mäta blodsockret på 196 patienter på tandläkarmottagningen i slutänden upptäcka ett nytt, för vården tidigare okänt fall av diabetes.

– Siffran för hur många som måste testas för att upptäcka ett nytt fall kan dock sänkas rejält om man till skillnad från i vårt försök begränsar provtagningen till de som är överviktiga och över 50 år. Nästan alla fall av diabetes upptäcktes i den gruppen, säger Kurt Svärdsudd.

Samma forskargrupp har tidigare undersökt nyttan av att rutinmässigt mäta blodtrycket hos tandläkaren för att fånga in fler patienter med riskabelt högt blodtryck. Var 18:e person som fick blodtrycket uppmätt i den studien visade sig i slutänden ha ett nyupptäckt högt blodtryck.

– Efter att resultaten av den studien publicerades har flera tandläkarmottagningar börjat erbjuda sina patienter en sådan blodtryckskontroll. Kanske är det nu dags att även erbjuda dem en blodsockermätning, säger Kurt Svärdsudd.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross