Biologisk forskning på både gott och ont

Forskning inom biologi kan förhindra pandemier. Men i fel händer riskerar informationen att orsaka förödelse. Frida Kuhlau vill att forskare ska fokusera mer på bioetik.

15 mars 2013 09:54

För ett år sedan stoppades två manuskript på väg att publiceras i de vetenskapliga magasinen Science och Nature. I artiklarna presenterades nya upptäckter om hur fågelinfluensa sprids.

Forskarna hade bevis för att viruset genom mutation kan överföras mellan däggdjur, något som dittills varit osäkert. Amerikanska NSABB (National Science Advisory Board for Biosecurity) tyckte att upptäckterna var viktiga.

Samtidigt var de rädda för att artiklarna skulle utnyttjas för att orsaka skada. Med hjälp av informationen skulle någon direkt kunna skapa den muterade formen av viruset och på så sätt starta en pandemi.

Manusen var tvungna att skrivas om.
– Jag tycker det är rimligt att begränsa spridning av forskningsresultat, säger Frida Kuhlau, författare till en avhandling om forskning med dubbla användningsområden vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- och bioetik.

Hon har frågat sig vilket ansvar forskarna själva har för att deras upptäckter inte ska användas i fel syfte.
– Forskning är jätteviktigt men jag skulle vilja se etiska överväganden under hela processen. Att tänka på det precis innan publicering är för sent.

Frida Kuhlau har fokuserat på hur forskning inom biologi skulle kunna leda till utvecklingen av biologiska vapen. Hon förklarar att debatten funnits ett tag men tog fart först efter mjältbrandsbreven i samband med attackerna mot World Trade Center. Hotet blev då påtagligt för många.
– Vissa hävdar att det är osannolikt att fientliga individer eller grupper har resurserna och kompetensen för att utveckla farliga biologiska vapen till massförstörelse utifrån den forskningen vi har i dag. Men jag menar att det också gäller att se tio eller tjugo år framåt i tiden. Skulle någon lyckas hade skadan blivit enorm.

Genom föreläsningar på BMC tycker Frida Kuhlau att hon har kunnat sprida viss kunskap om etik kring forskning som kan utnyttjas fel. Men generellt tror hon inte att medvetenheten är så hög.
– Det är vanligt att ta upp etiska frågeställningar när det gäller till exempel kärnkraft eller djurförsök. Men inte på det här området. Det finns många fält inom biologin som kan leda till spännande upptäckter men samtidigt riskerar att ha negativa konsekvenser.

Så när blir forskning för farlig?

– Jag är medveten om att det är en jättesvår gräns att dra. Men det handlar om att ha en generellt ansvars- och konsekvenstänk kring detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Skoglöw