Betalar för cancervård

Elva patienter har betalt ur egen ficka för att opereras på den privata cancerkliniken, UCC i Uppsala. En operation kostar flera hundra tusen kronor. Men alliansen säger nej till att ersätta dem för kostnaden.

18 juli 2013 07:04

Margareta Sandhagen är en av de elva. Hon har just genomgått en lång operation för sin bukhinnecancer, den behandling som Uppsala cancer clinik, UCC, är specialiserad på. Nu vilar hon ut i väntan på att få åka hem. För den behandling hon genomgått räknar hon med att tvingas betala mellan 400 000 och 700 000 kronor.
– Det var en heldagsoperation. Den tredje jag genomgått för min cancer, säger hon.

De andra har gjorts på Akademiska av kirurgen Haile Mahteme som är specialist på behandling av bukhinnecancer. För drygt ett år sedan startade han UCC tillsammans med kollegan Susanna Svahn.

Landstinget har dock vägrat skriva vårdavtal och remittera patienter till UCC. Motiven är bland annat att sjukhuset vill kunna erbjuda cancervården själva. Dessutom anses UCC:s vård inte vara patientsäker full ut. Det gör att landstinget bara erbjuder patienter som Margareta Sandhagen behandling på Akademiska, något som hon avböjt.
– Jag litar inte på dem. Haile Mahteme är världsledande på bukhinnecancer. Han har gjort över 800 operationer. Läkarna på Akademiska sjukhuset är inte alls lika erfarna, säger hon.

Hon har fått en remiss till UCC skriven av en professor på Akademiska, men den har stoppats av sjukhusets verksamhetsledning. Hon har också försökt få ersättning från Försäkringskassan för att göra operationen vid en tysk klinik som ska ha gott renommé, men fått nej eftersom Akademiska erbjudit henne behandling.

Samtidigt remitterar andra landsting sina patienter till UCC.
– Här ligger folk från hela landet. Men vi som bor i Uppsala får inte vård. Det är en oerhörd orättvisa. Hade jag inte betalat själv så skulle jag inte ha överlevt. Jag tycker det är en rättighet för oss patienter att kunna få välja den bästa vården, säger Margareta Sandhage.

Nu kommer Margareta Sandhage att kräva landstinget på de pengar hon tagit ur egen ficka.
– Jag förväntar mig att bli ersatt. Annars är det en vårdskandal, säger hon.

Hur stor chans Margareta Sandhage och övriga patienter som betalat själva har att få ersättning är inte lätt att veta. Hon har vänta sig till både tjänstemän och politiker utan att få något klart svar.

Landstinget har dock inte helt stängt dörren. Enligt Hälso- och sjukvårdsdirektör Annika Bremer har hittills bara en patient begärt att få ersättning för sin operation.
–  Vi har svarat att vi inte kan ta ställning till det innan vi har ett vårdavtal med UCC. Vi förhandlar om ett samarbete. Men det är inte klart, säger hon.

Politikerna i alliansen är dock inte villiga att betala.
– Inte när vi erbjuder vården på Akademiska. De här patienterna har valt att vända sig till en privat vårdgivare i stället. Då får de betala själva. Det här är inte den enda gruppen om söker privat vård, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

Att Haile Mahteme av flera anses vara en av landets mest erfarna specialister och att patienter från Uppsala som inte får chans att opereras av honom känner sig orättvist behandlade har ingen betydelse.

Enligt landstingets chefsjurist Jens Larsson är grundkravet för att få vård utanför Akademiska en remiss och verksamheten ska vara upphandlad. Det är den inte.
–Övergripande är patientsäkerheten och det finns ju en utredning som visar att den inte är uppfylld fullt ut på UCC i dag. Vi måste kunna garantera det för att remittera patienter. Man kan göra avsteg, men det är inte så vanligt.
– Gör man det så etablerar man också nya regler och rutiner för vad landstinget ska betala för. Det är komplicerade frågor det här, säger han.

FAKTA: UCC

Uppsala Cancer Clinic, UCC, startades vid Samariterhemmets sjukhus förra året av cancerläkaren Haile Mahteme, och hans team som tidigare arbetade med behandling bukhinnecancer vid Akademiska.

Akademiska har från början vägrat remittera patienter till UCC sedan experten, Anders Thulin, som utrett frågan avrått landstinget från upphandling och vårdavtal med UCC.

Kliniken anses inte ha tillräckligt hög läkarkompetens om komplikationer tillstöter vid en operation. Dessutom ligger UCC inte tillsammans med annan sjukvård som kan hantera akuta komplicerade situationer. Thulin har dock rekommenderat sjukhuset att inleda ett samarbete med kliniken.

Det har politikerna i den styrande alliansen sagt ja till. Sedan tidigt i våras förhandlar landstinget och UCC om hur ett samarbete ska fungera.

UCC har 40 anställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström