Babyspråk bra för talet

Glatt tonläge och tal anpassat till småbarn är bra för deras språkutveckling visar forskning som Åke Spross tagit del av.

11 januari 2014 18:05

När jag var yngre kunde jag förundras över och tycka att det var smått pinsamt att iaktta hur till synes helt normala vuxna människor plötsligt genomgår ett slags total röstmetamorfos när de pratar med något litet barn. Några egna barn senare tycker jag inte längre att det är så konstigt och nu har jag till och med fått vetenskapliga belägg för att ett glatt ”hur mår duuu?” i högt tonläge är bättre än ett vanligt och mer neutralt ”hur mår du?” när man pratar med småbarn.

Forskare vid University of Washington och University of Connecticut rapporterade i veckan om en studie i vilken 27 ettåringar under några dagar fick bära speciella västar med utrustning för att spela in alla ljud från omgivningen och från dem själva.

Forskarnas slutsatser efter att ha analyserat flera tusen ljudklipp från inspelningarna och efter en uppföljning av barnen vid två års ålder är att föräldrar som kör ”babyprat” stimulerar sina småttingars språkutveckling betydligt mer än föräldrar som kör ”normalprat” med dem. Allra bäst är att enbart en förälder åt gången i ett glatt tonläge ”babypratar” med barnet.

Föräldrar som använde ”babyprat” stimulerade ettåringarna att själva babbla tillbaka, om än ännu inte med ord, betydligt mer än vad föräldrar som pratade som vanligt gjorde. Och vid uppföljningen vid två års ålder behärskade barn vars föräldrar hade använt ”babyprat” i genomsnitt mer än dubbelt så många ord som barn vars föräldrar pratat på ett mer neutralt sätt.

Ett vanligt råd till nyblivna föräldrar är att använda många ord för att stimulera barnens språkutveckling. De amerikanska forskarnas slutsats är att det är än viktigare att föräldrarna ställer om till ”babyprat” när de talar med sina småttingar.

Så nu vet ni föräldrar att ni absolut inte behöver skämmas när någon kommer på er med att låta så där oerhört löjlig när ni pratar med era allra minsta barn. ”Det här är sååååå vetenskapligt braaaa”, kan ni säga om någon undrar vad ni håller på med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!