Avråder från cancerupphandling

Landstinget avråds från att upphandla ett avtal med Uppsala Cancer Clinic för att läkarkompetensen är låg. Det anser en utomstående utredare.

26 oktober 2012 10:04

Utredaren vill ändå se ett framtida samarbete för att patienterna ska slippa vänta i onödan.
Privatdrivna Uppsala Cancer Clinic, UCC, startades efter sommaren av personer som tidigare arbetat vid Akademiska sjukhuset. Många landsting har remitterat patienter till UCC för canceroperationer men inte Uppsala läns landsting. Landstingets motivering är att man saknar avtal med UCC och att frågan om säkerheten för patienterna är för dåligt utredd.
–  Det vore olagligt att skicka patienter till UCC innan det finns ett avtal med dem, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

Landstinget har låtit en utomstående expert bedöma om UCC:s tjänster bör upphandlas. Experten, Anders Thulin, docent i kirurgi, avråder landstinget från upphandling och vårdavtal med UCC. Orsakerna är bland annat att UCC inte anses ha tillräckligt hög läkarkompetens om komplikationer tillstöter efter operation.
Dessutom ligger UCC inte tillsammans med annan sjukvård som kan hantera akuta komplicerade kirurgiska situationer.

Däremot rekommenderas landstinget ändå att börja samarbeta med UCC. Akademiska sjukhuset bedriver liknande cancervård som UCC och genom ett samarbete kan den gemensamma kompetensen tillvaratas, menar Anders Thulin som arbetar med nationell samordning av cancerfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting.
–  Det vore dålig hushållning att bygga upp två parallella verksamheter, framhåller han.
Anna-Karin Klomp säger att landstinget är mycket intresserat av att inleda ett samarbete med UCC och frågan ska tas upp i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i mitten av november.

Haile Mahteme, medicinskt ansvarig vid UCC, ifrågasätter påståendet att kliniken inte skulle kunna hantera akuta komplicerade situationer.
–  Det finns exempelvis samarbeten mellan sjukhus i Solna och Huddinge som kan skicka patienter till varandra om de drabbas av komplikationer. Det är två mil mellan dessa båda sjukhus medan vi har 500 meter till Akademiska sjukhuset.
Men Anders Thulin påpekar att det är skillnad mellan ett organiserat samarbete och att begära hjälp i en nödsituation.

Haile Mahteme menar att landstingets hållning till UCC riskerar att gå ut över patienterna.
–  Personal vid Akademiska sjukhuset tillåts tjänstgöra vid andra sjukhus på sin lediga tid men de får inte tillstånd att arbeta hos oss. Samtidigt har vi en fullt utrustad operationssal som står tom och där personal från Akademiska skulle kunna arbeta för att på så sätt korta patientköerna.

Detta har hänt

Privatdrivna Uppsala Cancer Clinic, UCC, startades efter sommaren av personer som tidigare arbetat vid Akademiska sjukhuset. Kliniken har uppmärksammats sedan patienten Helena Lundbäck från Ullfors i Norduppland remitterades till en klinik i Frankrike istället för den nystartade verksamheten.

Landstingets menade att man saknade avtal och först ville utreda den nya verksamheten. Samtidigt har andra landsting köpt tjänster av UCC. Helena Lundbäck valde att själva betala sin operation på UCC.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!