Även hovrätten fäller serietecknare

Svea hovrätt gör samma bedömning som tingsrätten: den uppländske serietecknare som innehaft 51 tecknade mangabilder på nakna barn fälls för barnpornografibrott.

28 januari 2011 11:18

Mannen döms för ringa barnpornografibrott till dagsböter, precis som i tingsrätten. Däremot sänks bötesbeloppet från totalt 24 800 kronor i dagsböter till 5 600 kronor.

Hovrätten fäller mannen för 39 av bilderna. I övriga fall anses antingen de tecknade personernas ålder eller frågan om huruvida bilderna är pornografiska eller inte vara osäkert. Hovrätten menar att även tecknade bilder kan vara brott mot barnpornografilagen eftersom de kan anses vara kränkande mot barn över huvud taget och inte bara barn som förekommer på de aktuella bilderna.

Uppsala tingsrätt fällde i somras serieöversättaren för barnpornografibrott. I mannens dator fanns 51 tecknade bilder i japansk mangastil, föreställande nakna flickfigurer i sexuella eller pornografiska poseringar. Några teckningar illustrerar samlag eller andra sexuella handlingar där flickor penetreras av män eller föremål. Domen väckte starka reaktioner, inte bara i serietidningsvärlden utan också bland konstnärer, yttrandefrihetsexperter och på tidningarnas debattsidor. De som var kritiska till den fällande domen i tingsrätten pekade på att bilderna inte föreställer verkliga människor och bör omfattas av den konstnärliga friheten.

Kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman anser i stället att bilderna "innebär en kränkning av barn i allmänhet" och att barnpornografilagen uttryckligen slår fast att innehav av tecknade övergreppsbilder på barn är straffbart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!