Ärnafrågan ute på remiss

Regeringen skickar ut miljödomstolens utlåtande om civilt flyg från Ärna på snabbremiss.

7 november 2012 09:52

Totalt ska sju myndigheter, försvarets generalläkare samt Uppsala kommun, Uppsala vatten och avfall, länsstyrelsen och landstinget yttra sig om utlåtandet.

Det är i princip samma myndigheter som var remissinstanser när ärendet prövades av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, vars beslut blev att ge försvaret tillstånd till civilt flyg från Ärna. Beslutet överklagades till miljödomstolen som gick emot länsstyrelsen och sa nej till flyget. Enligt Ann Bölske vid miljödepartementets miljöanalysenhet görs remissen för att få myndigheternas syn på miljödomstolens beslut.

Är inte deras åsikter redan kända genom den tidigare remissen?
– Nej. Inte när det gäller miljödomstolens beslut, säger Ann Bölske.

Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna, Naturskyddsföreningarna i Uppsala och Uppsala län har reagerat på remissen och kommer att framföra sina synpunkter, enligt Per Hedberg, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala. Han är dock orolig för att de tolv remissinstanserna till större delen kommer att vara positiva till flyg på Ärna och att det ska bli utslagsgivande för regeringens beslut.
– Det här handlar ju om att det civila flyget ska bidra till att minska försvarets kostnader för Ärna. Det finns starka krafter som vill ha civilflyg. Det vore olyckligt om regeringen fick argument för det genom den här remissrundan, säger Per Hedberg.

Alla ska svara senast 16 november utom Uppsala kommun som fått anstånd till den 21 november.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström