Arbetsmarknaden på uppgång i Uppsala

Arbetslösheten i Uppsala är lägst i landet och fortsätter sjunka, enligt nya uppgifter från Arbetsförmedlingen.

15 juni 2011 14:53

Läget på arbetsmarknaden i Uppsala län fortsätter att utvecklas i en positiv riktning . I maj i år anmäldes 2 209 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet, vilket är nästan 550 fler än maj förra året. Antalet nyinskrivna arbetssökande är också färre jämfört med 2010. Snabbast sjunker arbetslösheten bland män och gymnasieutbildade.

– Hela Mälardalen har legat väldigt bra till under krisperioden, med den lägsta arbetslösheten i landet. Vi har inte blivit så hårt drabbade som på andra håll. De näringar som vi har här i länet har gått relativt bra, och man har inte behövt göra så stora nedskärningar i verksamheten, säger Jan-Erik Nyström, chef för arbetsmarknadsområdet Uppsala län.

Nu behöver många företag istället rekrytera. Det är framför allt inom den privata tjänstesektorn som den starkaste tillväxten finns, men även inom bygg, transport och handel.
– Det växer inom alla områden just nu. Många har angett i sina prognoser att de har slagit i taket och behöver mer resurser för att klara av produktionen. Vi på Arbetsförmedlingen i Uppsala län har en utmaning i att tillgodose arbetgivarnas behov av arbetskraft framöver. Och det är ju ett angenämt problem, säger Jan-Erik Nyström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hannah Davidsson