Ännu inga remisser till UCC

Akademiska vägrar att remittera Christina Peterssons cancersjuka vän till privata kliniken UCC. Trots att politiker nyligen lovat att patienter nu ska kunna skickas dit.

17 september 2013 17:56

Det var ett löfte som Allianspolitikerna inte har för avsikt att hålla, hävdar landstingsrådet Johan Edstav (MP).
Christina Peterssons slutsats är också att politikernas löfte var en lögn.

För två veckor sedan var hennes vän på Akademiska sjukhuset för ett läkarbesök. Där fick väninnan beskedet att bukhinnecancern hon opererade för tre år sedan hade kommit tillbaka. Eftersom hon tidigare behandlats av läkaren Haile Mahteme, bad hon omedelbart om att remitteras till hans klinik Uppsala Cancer Clinic, UCC. Då kom nästa kalldusch.
– De sade att det var omöjligt, berättar Christina Petersson, som varit delaktig i vännens kontakt med vården. Vännen vill själv vara anonym.
– Men här finns en läkare som hon varit patient hos, som hon har stort förtroende för, då är det väl rimligt att hon får fortsätta hos samma läkare, säger Christina Petersson.

För en månad sedan tycktes också den segdragna konflikten mellan UCC och Akademiska sjukhuset få en lösning. Landstingspolitiker gick då ut och berättade att ett kryphål i lagen skulle göra det möjligt för sjukhuset att börja skicka patienter till UCC, trots att ett avtal fortfarande saknas.

Men ändå har ingen remitterats till kliniken. För att få en remiss krävs ”synnerliga skäl”, visar det sig. Och att vilja ha en särskild läkare räknas inte dit, enligt landstingets jurister. Det kan Christina Petersson inte förstå.

Vikarierande landstingsråd Lina Nordquist (FP) står ändå fast vid löftet att patienter kan få en remiss:
– Vi har varit tydliga med att det finns en möjlighet nu redan innan avtalet är på plats. Läkarna kan om de har skäl till det remittera till UCC, och jag litar på deras kompetens.

Men Johan Edstav anser att eftersom majoriteten varken fattat några beslut eller lagt några förslag i nämnder och styrelser, eller givit några direktiv om att patienter ska kunna remitteras till UCC, så var det som såg ut som ett löfte i augusti tydligen bara en allmän önskan:
– De har majoritet och möjlighet att genomföra det de säger sig vilja. Att inte göra det är att vilseleda människor.

Landstingets chefsjurist Jens Larsson beklagar att patienter hamnat emellan. Samtidigt betonar han att det inte finns något skäl till oro, och att Akademiskas behandling är likvärdig UCC:s.
– Verksamheten på Akademiska är i full gång, och det är inga kötider på den här typen av operation, säger han.

DETTA HAR HÄNT

Specialistkliniken Uppsala Cancer Clinic, UCC, startades för ett år sedan av läkaren Haile Mahteme, som tidigare arbetade på Akademiska sjukhuset med behandling av bukhinnecancer.

Akademiska sjukhuset har ännu inget vårdavtal med UCC, och har sedan klinikens start vägrat att remittera patienter dit. UCC anses sakna tillräcklig läkarkompetens om komplikationer uppstår vid en operation.

I augusti 2013 gick landstingspolitiker ut och berättade att ett kryphål i LOU, lagen om offentlig upphandling, öppnar för att Akademiska ska kunna remittera patienter även innan ett vårdavtal med UCC är på plats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Clara Guibourg