Ambulans dirigerades till fel rastplats

En ambulansutryckning blev försenad när den dirigerades till fel rastplats på E4. Men även om fel av det här slaget sker, fungerar larmfunktionen bättre i dag än tidigare, menar ambulansföreträdare. I alla fall i Uppsala län.

8 december 2012 08:54

Det var ombord på en sjuktransport med buss från Gävle som en person sjönk ihop på golvet. Ambulans larmades till Torsbergets rastplats där sjuktransporten stannat, med angivelsen att den låg strax söder om Björklingeavfarten på E 4.
– Efter en stund kom ambulansen i norrgående körriktning. Därifrån tog det 14 minuter innan den kom till oss. Den hade kört till fel rastplats och sedan fått vända, berättar busschauffören Lennart Sjöström.

Incidenten slutade bra och patienten vaknade själv till. Men busschauffören reagerade på ambulanspersonalens kommentar över att ha blivit feldirigerade.
– Så här är det alltid, sa de när de kom berättar Lennart Sjöström

För ett år sedan tog företaget MedHelp över ambulansdirigeringen i Uppsala län efter SOS alarm. Enligt Lars Westman, avdelningschef på Uppsalaambulansen, händer den här typen av incidenter då och då.
– Visst kan man ha synpunkter och tycka att man borde ha koll på våra rastplatser längs E 4. Samtidigt tycker vi att det fungerar bättre i dag än med SOS Alarm, även om saker kan bli ännu bättre, säger han.

Just dirigeringar är en av de saker som kan förbättras, samtidigt kan andra förklaringar finnas till att ambulanser hamnar fel och blir fördröjda, än larmcentralens bristande lokalkännedom.
– Många gånger handlar det om navigationssystem i bilarna som ger snabbaste vägen och inte närmaste, men som leder ut oss på kostigar. Det försenar oss.

Ett problem som uppmärksammats i medier är väntetid i telefonen. Det här är en av de saker som går att förbättra, menar Lars Westman. Särskilt omkopplingen från 112 till sjukhusets larmcentral där MedHelps personal finns, har varit ett problem.
– Men det har gradvis blivit bättre. Vår verksamhetschef har noga analyserat överkopplingstiden i dag och tidigare. Resultatet visar att det går snabbare i dag, säger Lars Westman.

Just det här lyfts nu upp på högre nivå i och med att Riksrevisionen i en färsk granskning påvisar problemet. Jämfört med 2009 tar det i dag en minut längre för landets ambulanser att komma fram till de mest prioriterade fallen. Omkopplingar som sinkar är ett av de främsta skälen, menar Riksrevisionen, som nu sätter press på regeringen.
– Staten måste sätta ramarna och mer aktivt bidra till en fungerande larmkedja, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Händelsen på rastplatsen vid E 4 är anmäld till patientnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri