Alliansen slopar trafikmål

Alliansen i landstinget har tagit bort målet att fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2030. Oppositionen rasar mot beslutet. Men alliansen står på sig, för att inte lägga ”en död hand” på landbygdsutvecklingen.

22 september 2012 13:58

Vid sitt senaste möte ersatte alliansen i landstingets kollektivtrafiknämnd målet att fördubbla andelen kollektivtrafik i länet till år 2030 med målet att det ska ske på sikt. Miljöpartiets landstingsråd Johan Edstav anser att alliansen därmed sänker ambitionsnivån och bryter den samsyn som rått i kollektivtrafiknämnden om de långsiktiga målen. Edstav anser att skälen är ekonomiska. Alliansen vill inte skjuta till de pengar som krävs.

Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S), också ledamot i nämnden, är mycket kritisk.
– Målet som sattes till 2030 har mötts av positiva ordalag i den remissrunda som varit. För en vecka sedan svängde alliansen och drog ned ambitionsnivån. Uppsala kommun som har målet i sin översiktsplan får mycket svårt att klara det när Kollektivtrafiknämnden tar hand om all trafik i länet, säger han.

Johan Örjes (C) är ordförande i nämnden. Han tillbakavisar alla anklagelser om att minska ambitionsnivån.
– Vi har inte dragit ned. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik, fast på sikt. Att vi inte vill spika år 2030 beror på att vi inte har ett tillräckligt bra underlag för att kunna sätta målet. Vi måste veta hur vägen dit ser ut först annars blir det bara slagord för att verka radikal.

Han erkänner dock att ekonomiska övervägande delvis ligger bakom alliansens beslut.
– Vi vill veta vad målet 2030 skulle få för konsekvenser för ekonomin och miljön. Det här kräver investeringar och vi har ett åtagande för vården som vi inte kan bortse ifrån, säger Örjes.

Han tror också att målet blir en fara för landsbygdsutvecklingen. Om andelen kollektivtrafik ska fördubblas så måste biltrafiken minska. Det innebär att färre kan bosätta sig i delar av länet där det inte finns kollektivtrafik och där bilen är ett måste.
– Jag vill inte bidra till att lägga en död hand över utvecklingen på landsbygden. Jag vill att man ska kunna bo och verka var man vill i hela länet och inte bara i de stora städerna, säger han.

Att Uppsala kommun har 2030-målet inskrivet i sin översiktsplan är inte kollektivtrafiknämndens ansvar.
– Man får ta egna beslut för att minska bilåkande i kommunen och på så sätt nå målet. Vi ska självklart vara med och stödja den processen, säger Johan Örjes.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!