Alkohol och sömnbrist driver upp matintaget

Ordet aptitretare stämmer verkligen väl för alkohol. Om vi dricker litet alkohol före maten äter vi betydligt mer än vad vi annars skulle göra. Att titta mycket på teve och att skära ner på sömnen driver också upp vårt kaloriintag.

30 juli 2012 10:15

Det framgår av en ny så kallad metaanalys som publiceras på nätet i den välrenommerade facktidskriften American Journal of Clinical Nutrition.
– Många studier har visat att vi dricker mer alkohol till vardags, ser mer på teve och sover mindre än för några årtionden sedan. Vår analys talar för att detta bidragit till den pågående fetmaepidemin genom att få oss att äta för mycket, säger forskaren Colin Chapman vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, som tillsammans med professor Helgi Schiöth är huvudansvarig för studien.

Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX / I studien har de tillsammans med forskarkollegor vid samma institution analyserat alla kända studier som på ett strikt kontrollerat sätt undersökt de akuta, kortsiktiga effekterna på friska, frivilliga försökspersoner av alkohol, teve-tittande eller sömnbrist på matintaget. Sammanlagt 23 studier med totalt drygt 700 deltagare ingår i analysen.

Såväl teve-tittande som sömnbrist ledde till att försökspersoner åt mer än annars, men allra mest stimulerades aptiten och matintaget efter att ha druckit alkohol.

Den nya analysen kan inte besvara frågan varför dessa livsstilsfaktorer ledde till att försökspersonerna ökade sitt matintag, men flera andra studier har påvisat biologiska mekanismer som skulle kunna förklara detta.
– Både när man dricker alkohol, ser bilder på mat och skär ner på sömnen stiger till exempel halterna i blodet av det aptitstimulerande hormonet ghrelin samtidigt som känsligheten för mat i hjärnans belöningssystem är ökad, säger Colin Chapman.

Följderna av att ständigt utsättas för dessa ”ätstimulerande” livsstilsfaktorer – samtidigt som det överallt i samhället numera är lätt att få tillgång till energirik föda – är katastrofala, anser forskarna.

Samtidigt framhåller de att de nya kunskaperna skulle kunna bidra till att bryta fetmatrenden.
– Att dra ner på teve-tittandet och alkoholkonsumtionen och sova litet längre kan i bästa fall fungera som en sorts naturliga ”bantningspiller”. Det finns studier som visar att förlängd sovtid bromsar fettinlagringarna hos vuxna och att förekomsten av övervikt sjunker bland barn som minskar sitt teve-tittande med minst en timme per dag, säger Colin Chapman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross