Akutchef vid Akademiska sparkas

Kristina Lundmark, avdelningschef vid Akademiska sjukhusets akutmottagning, tvingades under måndagen lämna sin tjänst.
Samarbetssvårigheter, säger ledningen. Enligt Kristina Lundmark planeras förändringar som kommer att gå ut över verksamheten. 

30 augusti 2010 12:18

Under måndagsmorgonen packade avdelningschefen Kristina Lundmark ur sitt tjänsterum på akutmottagningen.
UNT har talat med flera anställda som är upprörda över att hon sparkats.
– Hon har stöttat oss gentemot ledningen som velat försämra scheman och andra arbetsvillkor, säger en i personalen vid akutmottagningen. 
Oenigheterna mellan Kristina Lundmark och ledningen för akuten gäller bland annat en ny observationsavdelning. Enligt verksamhetschefen Urban Säfwenberg kommer den att medföra ett nettotillskott av personal och förbättringar av såväl arbetsmiljön som omhändertagandet av patienter.
Kristina Lundmark har en annan bild.
– Jag är för planerna på en ny observationsavdelning men den inrättas utan att det sker ett budgettillskott vilket kommer att innebära en ökad arbetsbelastning på akutmottagningen. Det kommer att bli svårt att hinna med inflödet av patienter.
Katharina Granlund, sjuksköterska vid akutmottagningen, har samma uppfattning.
– Observationsavdelningen ska bemannas med redan befintlig personal, något som riskerar att ytterligare öka personalbristen. Som vi förstått det har Kristina Lundmark i den här frågan gått emot cheferna, säger Katharina Granlund.
Anna Rask-Andersen, ordförande i Upplands Allmänna Läkarförening, beklagar att Kristina Lundmark fått gå.
- Mitt intryck är att hon värnat om patientsäkerheten och arbetsmiljön. På senare år har vi sett att det är lydiga marionetter som efterfrågas som chefer, säger Anna Rask-Andersen.
Verksamhetschefen Urban Säfwenberg säger att sjukhuset står inför en större omorganisation där akutmottagningen ingår som en del.
– Alla måste inte vara med på tåget men alla måste acceptera tåget.
Bland personalen finns ett missnöje med den nytillträdde klinikchefen Michael Gårdebäck och protestlistor cirkulerar där anställda uttalar sitt misstroende mot honom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters