Akademiskas remissvägran kritiseras

Häv remisstoppet till Uppsala Cancer Clinic, UCC. Det är oacceptabelt att vägra landets patienter den bästa vården, anser kirurgiprofessorn Lars Påhlman.

8 februari 2013 08:16

Det anser Lars Påhlman, professor i kirurgi vid Akademiska sjukhuset. Han har framfört sina åsikter i ett öppet brev till sjukhusets direktör, Lennart Persson. I de förhandlingar om vårdavtal som pågår mellan UCC och Akademiska finns både personlig prestige och trilskande politiker. Lars Påhlman uppmanar alla parter att gräva ”ner stidsyxan” för att säkerställa bästa möjliga vård för de patienter som behöver. Landstinget måste börja remittera patienter till UCC, som leds av cancerspecialisten Haile Mahteme.
– Haile Mahteme är den bäste på att behandla vissa former av bukhinnecancer. Jag kan som läkare inte acceptera att vi ska förvägra patienterna den bästa vården. Vi har passerat gränsen för läkarnas hederskodex och det är ett brott mot Helsingforsdeklarationen, säger Lars Påhlman.

I dag stoppar Akademiska alla remisser till UCC med motiveringen att sjukhuset inte har något vårdavtal med kliniken. Lars Påhlman tycker att det är mycket märkligt när sjukhuset samtidigt kan sälja tjänster till kliniken. UCC köper hjälp med patologi samt laboratorie- och blodprodukter. ”När vi säljer finns tydligen inga skrupler alls. Då kan vi göra affärer utan avtal”, skriver Lars Påhlman i sitt öppna brev.

Han har själv försökt att remittera en patient till UCC, men remissen drogs tillbaka av klinikledningen. Patienten valde då att betala för behandlingen ur egen ficka.

Hade patienten avlidit annars?
– Patienten hade inte fått den bästa behandlingen som går att få. Det anser jag att man inte ska förvägra någon. Vissa patienter kan dö och det är inte acceptabelt. Det har gått mycket prestige i den här frågan och nu tycks även politikerna tveka. Många kolleger i landet som inte får remittera till UCC känner frustration, säger Lars Påhlman.

Sedan Haile Mahteme öppnade eget har Akademiska sjukhuset och flera andra universitetssjukhus beslutat att bygga upp en ny egen verksamhet. Men det tar tid att bli en bra kirurg inom området – minst fem år – enligt Lars Påhlman.

Under tiden anser han att Akademiska bör utnyttja kompetensen som finns på UCC.
– Sedan starten har UCC opererat över 50 patienter. Övriga landsting inte ens häften. Vissa bara en i månaden. Med den takten tar det tio är att bli en bra kirurg, säger han.

Lars Påhlman var själv den som ledde uppbyggnaden av verksamheten vid Akademiska. Han var emot att Haile Mahteme skulle starta eget och försökte få honom att avstå. Han anser att så avancera kirurgi hör hemma på ett storsjukhus där specialister på alla områden finns tillgängliga om något skulle gå fel under en operation.
– Men nu är det som det är och det enda vi kan göra tills vi byggt upp en kapacitet på flera ställen i landet är att remittera till UCC, säger Lars Påhlman.

När måste det vara löst?
– NU! Vi vet exakt vilka patienter vi inte klarar att ge en bra vård i dag. Börja skicka dem till Haile Mahteme. Det finns vissa patienter som i dagsläget bara kan opereras av honom.

 

SPECIALISTER PÅ BUKHINNECANCER

Uppsala Cancer Clinic, UCC, startades vid Samariterhemmets sjukhus efter sommaren av cancerläkaren Haile Mahteme, och hans team som är specialiserade på att behandla bukhinnecancer.

Akademiska har från början vägrat remittera patienter till UCC. En utredning har dock rekommenderat sjukhuset att inleda ett samarbete med kliniken. Förhandlingar om det pågår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström