Akademiska slutar använda egna brunnar

Akademiska sjukhuset slutar använda vatten från de två egna brunnar som förorenats av miljöfarliga perfluorerade alkylsyror.

29 oktober 2013 10:35

Enligt Radio Uppland har beslutet tagits som en säkerhetsåtgärd. Sjukhuset börjar nu ta vatten från det kommunala vattennätet i stället. Det ska preliminärt ske från och med torsdag.

Tills nu har chefen för landstingsservice, Tord Hägg, ansett att halterna av perfluorerade alkylsyror är så långa i vattnet så det inte påverkar människors hälsa. Miljögiftet tros komma från Ärna flygplats via grundvattnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart