25 000 nya bostäder

25 000 nya bostäder ska byggas i Uppsala län under de kommande fem åren. Det har länsstyrelsen och länets åtta kommuner kommit överens om.

14 september 2012 09:21

Avsiktsförklaringen presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag, fredag.  Artikeln är undertecknad av landshövding Peter Egardt  och kommunstyresleordförandena i respektive kommuner.

Över 80 000 personer  finns upptagna i bostadsköer i länet och huvudstadsregionen väntas växa med 800 000 personer de närmaste tio åren. Därför finns inte tid att invänta ny lagstiftning om en regional dimension i planeringen, skriver artikleförfattarna.

Samtliga kommuner i Uppsala län ska säkerställa att planer och tillgång till mark svarar mot målet, att samordna bostadsplaneringen med infrastruktur- och trafikplaneringen samt att samverka över kommungränserna.

Kommunerna kommer också att verka för att öka utbudet av student- och ungdomsbostäder.

 
På sikt  kommer 25 000 nya bostäder inte att räcka, speciellt  om eller när det blir fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala. Då kommer länsstyrelsen och kommunerna att revidera behovet av bostäder, lovar artikelförfattarna. De anser att satsningen på fyra spår är den enskilt viktigaste  åtgärden för att inte hindra tillväxten i huvudstadsregionen. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!