20 busskurer sönderslagna

I helgen förstördes över tjugo busskurer på i centrala Uppsala. Enligt tidigare mönster brukar vandaliseringen oftast ske mer koncentrerat inom ett visst område.

31 januari 2011 21:19

Under en och samma kväll förstördes sjutton busskurer i centrala staden. Sex av dem var kommunägda och resterande elva ägs av reklamföretaget JCDecaux. Under måndagen fick företaget in fler rapporter på busskurer som förstörts.
– Det kan vara att det är en kul grej bland ungdomar som tycker det är spännande, men nu kan det ha varit någon som åkt runt i en bil, säger Sampo Hinnemo, trafikplanerare på Uppsala kommuns gatu- och trafikkontor.

Kostnaden att sopa bort glas och byta rutorna i de reklamfria och kommunägda busskurerna bekostas av skattemedel.
– Det är en jätteonödig utgift som skulle kunna gå till att hålla staden ren och fin på annat håll, säger Sampo Hinnemo.

Skulle vandaliseringen fortsätta och bli värre kommer gatu- och trafikkontoret att byta busskurerna i de områden som är värst drabbade. Glasrutorna tas bort och ersätts med istället med metallplåtar. Sampo Hinnemo tycker att det vore en tråkig åtgärd.
– Det är mindre kundvänligt eftersom det blir svårare för busschaufförer att se om någon väntar i busskuren. Och det är dessutom svårare att tvätta rent från klotter och annat, säger han.

Enligt Magnus Heljeberg, vd för JCDecaux, brukar det inte förekomma mycket vandalism i Uppsala och tror att det beror på att företaget har personal på plats.
– Vi skickar ju ut personal som sätter upp affischer och rengör glasen ofta vilket minimerar risken, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Mehrafzoon