17 sköterskor på en Ackis-avdelning säger upp sig.

17 sjuksköterskor vid en av Akademiska sjukhusets hjärtavdelningar har sagt upp sig. De protesterar mot låga löner och stressig arbetsmiljö.

10 februari 2014 08:28

17 av de cirka 30 sjuksköterskor som arbetar på avdelning 50 F vid kardiologen lämnade in sina uppsägningar i fredags.

Bakgrunden är att sjukhuset höjt ingångslönen för nyutbildade sköterskor till cirka 25 000 kronor i månaden. Detta för att kunna rekrytera fler sjuksköterskor och komma tillrätta med den svåra sköterskebristen.

Följden har blivit att nyanställda, oerfarna sköterskor i flera fall tjänar mer än kollegor med betydligt längre arbetslivserfarenhet.

– Det är jättebra att de nyutbildade får 25 000 kronor i månaden. Men vi har 18 sköterskor på avdelningen med en månadslön under 25 000 kronor, trots att många av dem jobbat flera år, berättar Per-Ola Blomgren, sjuksköterska på avdelning 50 F.

Sköterskorna på avdelningen begär en minimilön på 25 000 kronor i månaden. I december lämnade de in en kravlista till cheferna men har inte fått gehör i lönefrågan.

Enligt Per-Ola Blomgren gäller sköterskornas krav även arbetsmiljön. Han berättar att stängda vårdplatser och besparingar medfört ökad stress och högre arbetsbelastning. Avdelningen får ta hand om patienter från andra enheter vilket man inte har full kompetens för och han befarar att problemen kan gå ut över patientsäkerheten.

Enligt Mikael Köhler, divisionschef vid medicin- och thoraxdivisionen, blir det inte frågan om något lönegolv på 25 000 kronor i månaden för alla sjuksköterskor på avdelningen.

– I avtalet med Vårdförbundet står att det ska vara individuellt satta löner. Vi vet att vi måste höja lönerna för att behålla sjuksköterskor men vi kan inte sätta en lönenivå för en hel grupp.

Angående arbetsmiljön säger Mikael Köhler att divisionen öppnat elva vårdplatser under måndagen sedan man lyckats rekrytera nya sjuksköterskor. Han tror det kommer att minska personalens arbetsbörda.

Ledningen ska ha samtal med alla sjuksköterskor på avdelning 50 F som sagt upp sig men vad det kan leda till vill inte Mikael Köhler sia om.

Vad händer om de sjuksköterskor som sagt upp sig lämnar sjukhuset?

– De har en uppsägningstid på tre månader och det är för tidigt att säga vad konsekvenserna blir. Nya sjuksköterskor är på väg in. Vi kan även ta in hyrsjuksköterskor men det är dyrt och något vi helst undviker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters