15 år med Upptåget

Upptåget har sedan starten 1991 lockat allt fler resenärer. Därmed minskar också subventionerna. För 2006 anslog landstinget i Uppsala län 48,5 miljoner för trafiken vilket motsvarar 58 procent av den totala kostnaden.

18 augusti 2006 00:00
- Vi försvarar satsningen på nya Upptåget. Pendling ger en större arbetsmarknad. Fler jobb och större tillväxt som genererar ännu mer skatteinkomster, säger landstingrådet Mats O Karlsson (s).
Han pekar bland annat på Tierp där Upptåget innebar att planerna på att riva hyreslägenheter kunde avvärjas. Och även om kommunen inte kan skryta med några större inflyttningssiffror är det en allmän uppfattning att Upptåget förhindrade en vidare utflyttning.
Upplands Lokaltrafik, UL har dock svårt att få fram exakta siffror på hur många som reser med Upptåget. Uppskattningsvis pendlar mellan 1000 och 2000 personer varje dag till sina arbeten vilket motsvarar dubbelt så många resor. Dessutom tillkommer övriga resenärer.
Enligt UL uppgick antalet resor till ca 720 000 under 2005. Den enda siffran som anses något så när tillförlitlig.
Nu närs naturligtvis en förhoppning att antalet resenärer ska öka ytterligare när nya Upptåget startar på måndag. Förhoppningarna gäller särskilt söderut mot Arlanda och Upplands Väsby. Omkring 10 000 resor per dag anses inte orealistiskt.
Men redan i dag är det mycket trångt på spåren mellan Uppsala och Stockholm. Och det blir förstås inte bättre av att Upptåget ska trafikera Arlanda varje halvtimme.
- Har man en viktig tid att passa ska man nog välja en tidigare avgång, tipsar Sture Jonsson, informationsansvarig vid UL.
Agneta Gille är styrelseordförande (s) vid UL. Hon säger:
-Jag har fjärilar i magen.
Klas Wåhlberg, vd, tar det som en utmaning.
- Det här är en utmaning för oss alla. Vingelutrymmet söderut är smalt. Därför har vi ständigt två bussar i beredskap om något skulle inträffa, säger han.
Det har inte varit enkelt att sy ihop biljettaxorna för det nya Upptåget. Tåget passerar tre länsgränser där lika många landsting är involverade. Därför bli prissättningen komplex, som de ansvariga uttrycker det.
Komplicerat är ett annat ord.
Kombinationsmöjligheterna är så omfattande att det närmast kan liknas vid en individuell prissättning. Här ett exempel från det snåriga biljettsystemet:
"UL:s flerzonskort (890) kronor gäller för resor som ankommer Gävle före kl 14.00 respektive avgår från Gävle efter kl 12.00. X-trafiks länskort (1330 kronor) gäller för resor som ankommer Uppsala före kl 14.00 respektive avgår från Uppsala efter kl 12.00".
Ytterligare ett exempel:
"För resor till/från Upplands Väsby behövs biljett med giltighet inom SL. I enkelbiljettpriset är SL-giltigheten inkluderad och för den som reser med periodkort krävs ett UL-flerzonskort (utom till och från Knivsta då ett enzonskort gäller) samt ett SL-kort"
I vissa biljetter till och från Arlanda ingår en särskild passageavgift. På övriga biljetter tillkommer avgiften som uppgår till 75 kronor.
Inledningsvis kommer Tierp att vara slutstation för Upptåget under lördagar och söndagar. Den södra delen trafikeras sju dagar i veckan. UL räknar dock med att inom något år kunna kunna köra till Gävle även på helgerna.
Av allt att döma kommer Upptåget även att stanna i Mehedeby, Marma och Älvkarleö med start någon gång nästa år. Det är dock fortfarande oklart när det kan bli aktuellt med ett stopp i Bergsbrunna. "Så fort som möjligt" är ambitionen.
I helgen invigs det nya Upptåget med ceremonier vid flera av Upptågets stationer. På lördagen handlar det om den norra delen och på söndagen den södra delen.
Då offentliggörs även namnen på de åtta tågsätten. Vad sägs om Pelle Svanslös?

Fotnot: Läs mer om Upptågets olika biljettaxor på www.ul.se

FAKTA \ Upptågets tidsaxel


1991
19 augusti är det premiär för Upptåget. Två tågsätt ska trafikera sträckan Uppsala-Storvreta-Vattholma-Skyttorp- Örbyhus-Tierp.

1991-
Omkring en miljard satsas på upprustning av Ostkustbanan, bland annat dubbelspår och planfria korsningar. Arbetet medför att Upptåget under några år bitvis dras med kraftiga förseningar som upprör resenärerna.

1992
Upptåget går back med 23.2 miljoner.

1993
Det 12 km långa dubbelspåret mellan Örbyhus och Skärpan tas i bruk. Den nya järnvägsbron vid den så kallade Övergången i Tierps tätort är färdig.

1993
Passagerare får ersättning av UL när det visar sig att anslutande bussar struntar i att invänta Upptåget.

1993
Lågkonjunkturen med växande arbetslöshet resulterar i att pendlingen minskar. Antalet dagliga resenärer uppgår till ca 1000 personer.

1994
För första gången på 19 år stannar ett tåg i Tobo när Tobo station invigs i januari. Många Tobobor är kritiska till placeringen av stationen eftersom den uppfördes långt utanför samhället.
Upptåget får tätare avgångar inklusive en kvällstur. Antalet dubbelturer utökas från 10 till 14.

1994
Efter omfattande skadegörelser plockas myntautomaterna bort från stationerna. Upptåget får konduktörer.
UL säger ännu en gång nej till förslaget att ta med cyklar på Upptåget. Cyklar bedöms som en säkerhetsrisk.
Tierpsbyggen lockar studenter i Uppsala med gratis årskort på Upptåget om de bosätter sig i Örbyhus. Intresset visar sig vara klent.

1995
För första gången ökar antalet resande på Upptåget kraftigt, ca 2000 pendlar varje dag. Resan mellan Uppsala och Tierp tar inte 37 minuter som beräknat utan 42 minuter (minst) eftersom dubbelspåret ännu inte är fullt utbyggt.

1996
En sen kvällstur införs åter på Upptåget. UL provade med en sen kvällstur tidigare, men togs bort på grund av för få resenärer.

1997
Från och med augusti och en tid framåt kör Upptåget två turer i vardera riktningen Uppsala-Gävle. Bakgrunden är att SJ dragit in två fjärrtåg som normalt stannar i Gävle.

1997
Upptåget hyr nya vagnssätt av SJ. De gamla säljs till en entreprenör i södra Sverige. Enligt uppgift är det ett bra försäljningspris som ligger bakom affären.

1997
Planerna på att under år 2000 förlänga Upptågstrafiken till Gävle läggs ännu en gång på is eftersom Banverket saknar pengar för att bygga dubbelspår på sträckan Älvkarleö-Gävle.
Efter kraftig kritik från företagare och politiker ingår den aktuella sträckan i Banverkets stomnätsplan som presenteras ett år senare.

2000
Från och med augusti införs helgtrafik på Upptåget. Ytterligare sena kvällsturer tillkommer. Antalet resenärer på vardagar uppgår numera till ca 2500-3000 personer per dag.

2000
Tågkompaniet vann upphandlingen att köra Upptåget. Anbudet var 20 procent lägre än SJ.
UL säger ännu en gång nej till cyklar på Upptåget. Oacceptabla risker, trängsel och förseningar är motiveringen.

2001
Kraftig ökning av resenärer. Prognosen pekar på närmare 800 000 resor under 2001. Upptågets nattrafik bär sina egna kostnader.

2001
Försenade och inställda tåg utgör ett allvarligt problem för UL. Tågen går sönder och åker in och ut på verkstaden. En akut förtroendekris hotar. Flera lärare som pendlar till Tierp säger upp sig på grund av alla problem.

2002
Banverket påbörjar arbetet med dubbelspår förbi Skutskär och Furuvik.
UL och Storstockholms lokaltrafik, SL, planerar att förlänga Upptåget till Arlanda och Upplands Väsby.

2003
I april är det premiär för nya Upptåget. UL sätter in tre nya Reginatåg, X50 i Upptågstrafiken. Bättre komfort, mer handikappvänligt, toaletter och luftkonditionering.

2004
C-framåt och landstinget Gävleborg föreslår att Upptåget ska börja trafikera Gävle sommaren 2006.

2005
Tågkompaniet förlorar upphandlingen av Upptågstrafiken. SJ tar över från augusti 2006.

2006
2I augusti förlängs Upptåget till Gävle med stopp i Skutskär.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Karlsson